ඉස්ලාමයේ වැරදි සොයන්නන්ගේ වැරදි ක්‍රමවේදය

ඉස්ලාමය යනු මෙලොව තිබෙන එකම සත්‍ය ධර්මයයි. නමුත් මෙම ධර්මය පිළිනොගන්නා ඇතැමුන් ඉස්ලාමය විවිධාකාරයෙන් විවේචනය කිරීමට දැඩි ලෙස උත්සහ දරති. මේ සඳහා විවිධ ක්‍රමවේදයන් ඔවුන් අනුගමනය කරති. මෙම ක්‍රමයන් අතුරින් එකක් වන්නේ මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ වැරදි තොරතුරු සමාජගත කිරීමයි. මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ තොරතුරක් යම් පොතක සඳහන් වූ පමණින් එම පුවත …

Continue reading

නැමදුම් කිරීම සඳහා පල්ලියට යෑමට කාන්තාවන්ට අනුමැතියක් තිබේද?

මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට පල්ලියට ගොස් නැමදුම් කිරීමට අනුමැතියක් ඉස්ලාමය තුළ නොමැති බවත් මෙය කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කිරීමක් ලෙසත් ඇතැමුන් චෝදනා කරති. ඔවුන් දකින පල්ලි වල කාන්තාවන් නොමැති බව පවසමින් තම චෝදනාව නිවැරදි බව සනාත කිරීමට මෙම විවේචකයින් උත්සහ කරති. කෙසේනමුත් මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට පල්ලියට පැමිණ නමස්කාර කිරීමට කිසිඳු තහනම් ඉස්ලාම් පනවා නොමැත. …

Continue reading