ඔබගේ දිවියේ අරමුණ කුමක්ද?

මෙලොව ජීවිතය තාවකාලිකය. මෙම තාවකාලික ජීවිතයේ සැබෑ අරමුණ කුමක්ද යන්න ඔබ දන්නවාද?

සත්‍යය යනු එකකි

මුහම්මද් ﷺ තුමා පිලිබඳ අනාවැකි බයිබලයේ තිබෙන බව ඔබ දන්නවාද?

ජීවිතය කටුකද?

අප මුදල් උපයන්නේ කුමන හේතුව නිසාද?

කාලය ගෙවී යනවා.....

තීරණ ගැනීමට පරක්කු වන්න එපා!

සත්‍ය සොයමු!

කිතුනුවනි මුහම්මද් තුමාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇයි?

ඉස්ලාමය යනු

ඉස්ලාම් යනු මෙලොව හා මිනිසා ඇතුළු එහි සිටින සියලු දේ නිර්මාණය කළ එකම දෙවිඳුන් වූ අල්ලාහ්ට අවනත වීමයි. මිනිසා නිර්මාණය කරනු ලැබ ඇත්තේ මේ අරමුණ සඳහා වන අතර මෙලොව ජීවිතය ඒ සඳහා වූ පරීක්ෂා භූමියයි. අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවක් නැමදීය නොයුතු අතර අප ජීවිතයේ සියලු කටයුතු දෙවිඳුන්ගේ මඟ පෙන්වීමට අනුව සිදු කළ යුතුය. මෙම පරීක්ෂාවෙන් ජය ලබන්නන්ට සදාතනික ස්වර්ගය හිමි වන අතර අන් අයට හිමි වන්නේ සදාතනික නිරයයි.


.
අල් කුර්ආනය සුන්නාහ්ඉස්ලාම් අධ්‍යයනය

සත්‍ය ගවේෂණය

සත්‍ය ගවේෂණය
ඉස්ලාම් දහමේ හේතුවාදී පදනම දැන ගැනීමට.....

ඉස්ලාම් ධර්මය

ඉස්ලාම් ධර්මය
ඉස්ලාම් ධර්මයේ මූලික ඉගැන්වීම් හා අනෙකුත් ඉගැන්වීම් දැන ගැනීමට...

අල් කුර්ආනය ගැන

අල් කුර්ආනය ගැන
අල් කුර්ආනය පිලිබඳ වැදගත් තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා

හදීස් ගවේෂණ

හදීස් ගවේෂණ
ඇතැම් ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් සඳහා පදනම් වී ඇති නබි වදන් පිලිබඳ ගවේෂණ ...

ඉතිහාසය

ඉතිහාසය
ඉස්ලාමයේ හා මුස්ලිම්වරුන්ගේ ඉතිහාසය ගැන දැන ගැනීම සඳහා...

නොමඟ ගියවුන්

නොමඟ ගියවුන්
පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහමට පටහැනි ඉගැන්වීම් හා ඉස්ලාම් යැයි පවසමින් ධර්මයෙන් බැහැරවූවන් පිලිබඳ නිවැරදි තොරතුරු දැනගැනීමට...

විවේචන හා පිළිතුරු

විවේචන හා පිළිතුරු
ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව එල්ලවන චෝදනා හා විවේචන සඳහා විද්වත් පිළිතුරු

පොත්පත් හා ප්‍රකාශන

පොත්පත් හා ප්‍රකාශන
ඉස්ලාමය පිලිබඳ පොත්පත් හා අනෙකුත් ප්‍රකාශන සඳහා...

ඉස්ලාමය ගැන ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතියි ද?