ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව එල්ල කරන අනෙකුත් චෝදනා සඳහා පිළිතුරු

ඉස්ලාම් දහම විවේචනය කරන නූතන විවේචකයන් විවිධ මාදිලියේ විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා. කෙසේනමුත් ඉස්ලාම් දහමේ ඉගැන්වීම් නිවැරදි ලෙස තේරුම් ගන්නවා නම් මෙම විවේචන පදනම් විරහිත බව පහසුවෙන්ම වටහා ගන්න පුළුවන්. මෙවන් පදනම් විරහිත විවේචන සඳහා වූ පිළිතුරු පහත සඳහන් වෙනවා.

  1. ‘ඉස්ලාම් භීතිකාව’ (Islamophobia) හා මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ වගකීම
  2. බොරු කියා මිනිස්සු රවටන මෙන් ඉස්ලාම් දහම උගන්වනවාද?
  3. සෑම සුනඛයෙක්ම මරා දමන ලෙස ඉස්ලාම් දහම පවසනවාද?
  4. ඉස්ලාමය අපිරිසිදු ඔටු මූත්‍රා බොන්න අණ කරනවාද?
  5. ගල් කැට වලින් මුත්‍ර අවයව පිරිසිදු කිරීම ගැටලුවක්ද?

Comments are closed.