පොත්පත් හා ප්‍රකාශන

creatorbooklet

නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවාද?

මෙම විශ්වය නිර්මාණය කළ නිර්මාණකරුවෙකු සිටින බව සනාථ කරන මූලික හේතු කිහිපයක් මෙම පොතේ අඩංගු වේ. මෙම පොත කියවීමට www.purpose.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

පහත ස්ථානයෙන් ඔබට මෙම පොත මිලදී ගත හැක

Islamic Book House
77, Dematagoda Road, Maradana.
Colombo
00900
Sri Lanka

Comments are closed.