කාදියානිවරුන් යනු කවුරුන්ද?

කාදියානිවරුන් යනු ලොවපුරා සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ඉස්ලාම් යයි පවසා ගන්නා තවත් සංවිධානයකි. සංවිධානාත්මක ලෙස හා සූක්ෂම සැලසුම් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන මෙම සංවිධානය ‘අහ්මදියා’ ලෙසද හැදින්වේ. මෙම ලෝක ව්‍යාප්ත සංවිධානය මීට වසර 123 කට පෙර (එනම් 1889) දී භාරතයේ පන්ජාබ් ප්‍රාන්ථයේ කුඩා ගමක් වන ‘කාදියාන්’ හිදී ස්තාපනය විය. එහි නිර්මාතෘ ‘මිර්සා…

Continue reading