නිර්මාණන්‍යාය

මෙම විශ්වය ඇතුළු එහි සියලු දේ නිර්මාණය කළ ඉහළ බුද්ධියක් (දෙවිඳුන් කෙනෙක්) සිටින බව මිනිස් විචාර බුද්ධියට වැටහෙන කරුණකි. මේ පිලිබඳ වැදගත් කරුණු මෙම පිටුවේ ගොනු කර ඇත.

නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවා යැයි පිළිගැනීමට අදාළ හේතු

 1. “දේව විශ්වාසය” පිළිබඳ සහජ හැඟීම (ෆිත්රා)
 2. ගවේෂණය සඳහා නිර්මාණය වී තිබීම
 3. විශ්වයට නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවා යැයි සනාථ කරන කුර්ආනීය තර්කය
 4. නිර්මාණන්‍යායයේ දාර්ශනික පදනම
 5. විශ්වයට නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවා යැයි සනාථ කරන විශ්වයේ සියුම් සැකැස්ම
 6. ඔබ කව්ද?
 7. මිනිසාගේ දහම
 8. දෙවිඳුන් සිටිනවා යැයි සනාථ කරන වාස්තවික සදාචාරය

නිර්මාණන්‍යායට එරෙහිව එල්ල වන තර්ක සඳහා පිළිතුරු

 1. නිර්මාණකරුව නිර්මාණය කළේ කවුරුන්ද?
 2. නිර්මාණකරුව දකින්න බැහැනේ?
 3. මැවුම්කරුවා එක්කෙනෙකු බව අප දැන ගන්නේ කෙසේද? දේවවේදීය හා දාර්ශනික දෘෂ්ටිකෝණයෙන්
 4. ලෝකයේ දුක තිබීමට දෙවිඳුන් ඉඩ හැර ඇත්තේ ඇයි?
 5.  ස්වයං පරස්පරවිරෝධී වන සර්වබලධාරී විරුද්ධාභාසය (Omnipotent Paradox)
 6. ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාව නිර්මාණන්‍යාය අසත්‍ය කරනවාද?
 7. දෝලන ආකෘතිය නිර්මාණන්‍යාය අහෝසි කරනවාද?

පොත් හා ප්‍රකාශන

 1. “නිර්මාණකරුවෙකු සිටිනවාද?” පොත් පිංච

Comments are closed.