අතවරයට ලක් වූ කාන්තාව තමාට සිදු වූ විපත සනාථ කිරීමට සාක්ෂි හතරක් ඉදිරිපත් කළ යුතුද?

ඉස්ලාම විවේචනය කරන ඇතැමුන් ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතියට අනුව දූෂණය වූ කාන්තාවක් තමාට සිදු වූ විපත සනාථ කිරීමට සාක්ෂි හතරක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ඉස්ලාමය පවසන බවත් මෙය අසාධාරණ කොන්දේසියක් බවත් චෝදනා කරති. මෙවන් නීතියක් ඉස්ලාම් දහමේ තිබෙනවාද? ඉස්ලාමීය නීති මූලාශ්‍ර නිවැරදි ලෙස අධ්‍යයනය කිරීමේදී මෙවන් කොන්දේසියක් ඉස්ලාමයේ නොමැති බව පැහැදිලිව වටහා ගත හැක. ඇසින් දුටු සාක්ෂි හතරක් අවශ්‍ය වන්නේ දෙදෙනෙකු දුරාචාරයේ යෙදුනේනම් එය සනාත කිරීම සඳහාය. එම කොන්දේසිය ස්ත්‍රී දූෂණයක් සඳහා වලංගු වන්නේ නැත. මුහම්මද් ﷺ තුමාගේ කාලයේ සිදු වූ සිදුවීමක් තුළින්ද මෙය අපට තහවුරු කරගත හැක.

වාඉල් ඉබ්නු හුජ්ර් තුමා මෙසේ පැවසුවේය:

මුහම්මද් ﷺ තුමාගේ කාලයේදී එක් කාන්තාවක් වන්දනා කිරීම සඳහා පිටව ගිය විට එක් මිනිසෙක් ඇයට ගසා ඇයව දූෂණය කළේය. ඇය කෑගැසූ අතර ඔහු එතනින් පලා ගියේය. ඇය ලඟට එක් මිනිසෙක් පැමිණි විට අර මිනිසා මට අසවල් දේ කළ බව පවසා සිටියාය. ඇය දෙසට ගමනේ යෙදී සිටි එක් පිරිසක් පැමිණි විටද අර මිනිසා මට අසවල් දේ කළ බව පවසා සිටියාය. ඔවුන් ගොස් ඇයට ලිංගික අතවර කළ පුද්ගලයා ලෙස ඔවුන් සැක කළ එක් පුද්ගලයෙකුව අල්ලා ගෙන ඇය වෙතට ගෙන ආහ. “ඔව්, ඔහු මොහුය” යැයි ඇය පැවසුවාය. පසුව එම පුද්ගලයාව මුහම්මද් ﷺ තුමා වෙතට ගෙන ගියහ. ඔහු (මුහම්මද් ﷺ තුමා) මරණ දණ්ඩනය නියම කිරීමට සැරසෙන විට ඇයට අතවර කළ සැබෑ පුද්ගලයා නැගිට “අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෙනි, මැයට මේ දේ කළේ මම යැයි පැවසුවේය. මුහම්මද් ﷺ තුමා ඇයට “මෙතනින් යන්න, අල්ලාහ් ඔබට සමාව දෙන ලදී” යැයි පැවසුවේය. මුහම්මද් ﷺ තුමා ඔහුට (අල්ලා ගත් පුද්ගලයාට) යහපත් දේ පවසා ඇයට අතවර කළ පුද්ගලයාට “මොහුව ගල් ගසා මරන්න” යැයි පැවසුවේය. තවද “ඔහු කෙතරම් දුරට පසුතැවිලි පාපයෙන් මිදුනේද යත් මුලු මදීනා නගර වැසියන්ම මේ අකාරයෙන්ප සුතැවිලි පාපයෙන් මිදුනේ නම් එය පිළිගැනෙනු ලබා ඇත” යැයිද පැවසුවේය. [1]

මෙම පුවතෙන් පැහැදිලි වන්නේ දූෂණයට ලක් වූ කාන්තාව ඇසින් දුටු සාක්ෂි හතරක් ඉදිරිපත් කළ යුතු යන කොන්දේසියක් මුහම්මද් ﷺ තුමා පනවා නැති බවයි. එනිසා මෙවන් අපරාධයකදී කරුණු තහවුරු කරගැනීම සඳහා වෛද්‍ය වාර්තා ඇතුළු අනෙකුත් සාක්ෂි භාවිතා කිරීම ඉස්ලාමීය නීතිය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැත.

මූලාශ්‍රයන්

[1] අබූ දාවුද් පුවත් අංක 4379

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *