ඉස්ලාම් දහම කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කරනවාද?

ඉස්ලාම් දහම විවේචනය කරන පිරිස් නගන එක් චෝදනාවක් වන්නේ ඉස්ලාම් දහම කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කරන බවයි. කෙසේනමුත් ඉස්ලාමය කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් පවසන්නේ කුමක්ද යන්න නිසි ආකාරව අබබෝධකර ගන්නවා නම් මෙවන් චෝදනාවක කිසිඳු ඉඩක් නොමැති බව ඕනෑම කෙනෙකුට වටහා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා මුලින්ම අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීම් අවබෝධ කරගැනීමේ නිවැරදි ක්‍රමවේදය අප දැන සිටිය යුතුයි. මීට අමතරව ඉස්ලාමය කාන්තාවන්ට ලබා දුන් නිසි තැන යන ලිපියද කියවන්න. මෙම ලිපිය තුළින් ඉස්ලාමය කාන්තාවන්ට ලබා දුන් මඟපෙන්වීම් වල පදනම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙම කරුණු පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් අප සතුව තිබෙනවා නම් විවෙචයක් එල්ල කරන පහත චෝදනා සඳහා වූ නිසි පිළිතුරු මොනවාද යන්න අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්.

 1. ඉස්ලාමීය කාන්තා ඇඳුම කාන්තාවන්ට දෙන පීඩනයක්ද?
 2. ඉස්ලාම් දහම අනුමත කරන බහුභාර්ය විවාහය කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් උදුරා ගැනීමක්ද?
 3. ඉස්ලාමය කාන්තාවන්ට දේපල අයිතිය ලබා දී තිබෙනවාද?
 4. ඉස්ලාමීය දික්කසාද නීතිය කාන්තාවන්ට අසාධාරණ ලෙස කටයුතු කරනවාද?
 5. වැන්දඹු කාන්තාව ‘ඉද්දා’ සිටීම ඇයට කරන හිංසාවක්ද?
 6. පිරිමියකුගේ සාක්ෂිය කාන්තාවන්ගේ සාක්ෂි දෙකකට සමානය යැයි පැවසීම සාධාරණද?
 7. වහල් කාන්තාවන් දූෂණය කරන ලෙස ඉස්ලාම් දහම පවසනවාද?
 8. නැමදුම් කිරීම සඳහා පල්ලියට යෑමට කාන්තාවන්ට අනුමැතියක් තිබේද?
 9. කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීම තහනම්ද?
 10. රාජ්‍යයකට නායකත්වයක් ලබා දීමට කාන්තාවන්ට තහනම් යැයි ඉස්ලාම් දහම පවසන්නේ ඇයි?
 11. බලවයසේ සිටින ගැහැණු ළමුන්ව කසාද බැඳීම වැරදියි නේද?
 12. කාන්තාවන්ව බලහත්කාරයෙන් විවාහ කර දීම ඉස්ලාමය අනුමත කරනවාද?
 13. තම බිරිඳට හිංසා කරන ලෙස ඉස්ලාමය පවසනවාද?
 14. බිරින්දෑවරුන් නුඹලාගේ වගා භූමියයි යන උපමාව ඔබත් වරදවා තේරුම් ගත්තාද ?
 15. ස්ත්‍රී ප්‍රජනන අංග ඡේදනය ඉස්ලාමය අනුමත කරනවාද?
 16. කාන්තාවන් සුනඛයන්ට සමාන බව ඉස්ලාම් දහම පවසනවාද?
 17. කාන්තාවන්ට සුවඳ විලවුන් තහනම්ද?
 18. බිරිඳ සැමියාගේ ලිංගික වහලියක්ද?

Comments are closed.