දෝලන ආකෘතිය නිර්මාණන්‍යාය අහෝසි කරනවාද?

universeexpandexpanduniverse

මහා පිපුරුම් වාදය, මැවුම් වාදයේ මිතුරෙකු මිස හතුරෙකු නොවේ යැයි වටහා ගත් මැවුම් වාදය නොපිලිගන්නන් ඉදිරිපත් කල වාදයක් ලෙස ස්ථිර ස්ථාවර වාදය (Steady State Theory) සැලකිය හැක. නමුත් මහා පිපුරුම් වාදය සමග සටන් කල නොහැකි වූ ස්ථිර ස්ථාවර වාදය දැන් වාද පිටියෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත. මේ අයුරින් ඇති මහා පිපුරුම් වාදයේ වලංගුතාවය වටහාගත් මැවුම් වාදය නොපිලිගන්නන් මහා පිපුරුම් වාදය ප්‍රතික්ෂේප නොකරමින් මැවුම් වාදය බිඳ දැමීමට මහා පිපුරුම් වාදය සම්බන්ද කරමින් විවිධ ආකෘති(models) ගොඩ නගා ඇති බව අද අපට දැක ගන්න පුළුවන්. දෝලන ආකෘතිය (oscillating model) ඉන් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. මෙම ආකෘතියට අනුව මහා පිපුරුමකින්(Big Bang) ඇති වෙන විශ්වය ප්‍රසාරණය වන අතර එම ප්‍රසාරණය ක්‍රමයෙන් අඩු වී ගොස් නැවත සංකෝචනයට ලක්වෙනවා. මෙසේ සංකෝචනය වී නැවත මහා ඝට්ටනයකට (Big Crunch) බඳුන් වෙනවා. නැවතත් මහා පිපුරුමක් ඇති වී ඉහත ආකාරයෙන්ම සිදු වෙනවා. මෙලස අනන්තය දක්වා සිදු වෙනවා.

නමුත් මෙම ආකෘතියේ දෝෂ කිහිපයක් තිබෙනවා. මැවුම් වාදය නොපිලිගන්නන් එම දෝෂවලට පිළිතුරු සපයයි යැයි අප බලාපොරොත්තුවෙනවා..

  • භෞතික නියමයන් ඔස්සේ දෝලන ආකෘතිය ගොඩනැගී ඇති බව අප තීරණය කළහොත්; මහා ඝට්ටනයෙන් ලංවූ ස්කන්ධ නැවත වෙන්වෙන්න හේතුව කුමක්ද? විරුද්ධ ධ්‍රැව සහිත කාන්දම් දෙකක් සැමවිටම එකිනෙක ඇලී තිබීමට කැමැත්ත දක්වනවා. මෙයයි එහි ස්ථාවර අවස්තාව. ස්කන්ධ වලටත් මෙය 100% වලංගුයි.
  • මහා පිපුරුමේදී ශක්තිය ඇතිවෙනවා මෙන්ම මහා ඝට්ටනයේදී ශක්තිය සියල්ල නැතිවෙනවා. ඉතින් මහා ඝට්ටනයෙන් පසු ස්කන්ධ ඇතිවීමට හෝ ප්‍රසාරණය වීමට ශක්තිය ලබන්නේ කුමන ප්‍රබවයකින්ද ?
  • ස්කන්ධ දෙකක් අතර ඇති ගුරුත්වාකර්ෂණය එම ස්කන්ධ දෙකේ ගුණිතයට අනුලෝමව සමානුපාතික වන අතර ස්කන්ධ දෙක අතර ඇති දුරේ වර්ගයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වන බව භෞතික විද්‍යාව හදාරන සිසිවෙක් හොඳින් දන්නවා (F = GmM/rXr) . දැන් ස්කන්ධ දෙකක් ගැන සලකා බලමු. වෙනත් කිසිඳු බලයක් ක්‍රියාකරන්නේ නැතිනම් ඉහත නියමට අනුව ස්කන්ධ දෙක එකිනෙක ආකර්ෂණය කරගන්නා නිසා ස්කන්ධ දෙක එකට ගැටිය යුතුයි. නමුත් විශ්වය ගැන සැලකීමේදී එය ප්‍රසාරණය වන බව නවීන විද්‍යාව අපට කියා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වස්තු අතර ඇති දුර ක්‍රම්ක්ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඉහත නියමයට අනුව ස්කන්ධ අතර ඇති ගුරුත්වාකර්ෂණය සීඝ්‍ර ලෙස අඩුවෙන බව පැහැදිලියි නේද ?
  • විශ්වය ප්‍රසාරණය වීමට හේතුව ප්‍රසාරණය සඳහා යෙදෙන බලය ස්කන්ධ අතර ඇති ආකර්ෂණ බලයට වඩා වැඩි වීමයි. නමුත් විශ්වය ප්‍රසාරණය වීමේදී තවදුරටත් ස්කන්ධ අතර ඇති ආකර්ෂණය අඩු වී ප්‍රසාරණ වේගය ත්වරනයකින් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම සිදු වන ප්‍රසාරණය නවතින්නේ කොහොමද ? මෙම ප්‍රසාරණය, සන්කොචනයකට හැරෙන්නේ කෙසේද ?

දෝලන ආකෘතිය පිළිගන්නා උදවිය මේ ගැන අවධානය යොමු කලොත් හොඳයි නේද ?

මොහොතකට දෝලන ආකෘතිය පිළිගත්තත් මහා පිපුරුමට හේතුකාරක වන දෙයක් තිබිය යුතුයි යන විත්තිය බිඳ වැටෙන්නේ නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *