සූර්යයා මඩ වලක ගිලෙන බව අල් කුර්ආනය පවසනවද?

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ කාල වල සිටින පුද්ගලයින්ට තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් අකාරයෙනුයි. අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව අතර සම්බන්ධය පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව නම් ලිපිය කියවන්න. මීට අමතරව අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීම් තේරුම් ගැනීමේ විද්වත් ක්‍රමවේදයත් අප දැන සිටිය යුතුයි.

සූර්යයා මඩ වලක ගිලෙන බව අල් කුර්ආනය පවසනවද?

අල් කුර්ආනයේ විවිධ ස්වභාවික සංසිද්ධීන් ගැන සඳහන් වී තිබීම පැහැදිලි කරුණක්. කෙසේනමුත් අල් කුර්ආනයේ පහත වැකියේ සඳහන් වන්නේ ස්වභාවික සංසිද්ධියක් ගැන නොවන බව මෙම වැකිය දෙස අවධානයෙන් බලන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්.

ඔහු හිරු බැස යන තැනට ළඟා වූ විට මඩ පිරුණු ජලයෙහි එය බැස යනු (ඔහු) දිටීය. ඔහු ඒ අසල එක්තරා ජන සමාජයක් දිටීය. “දුල් කර්නයින්, ඔබ ඔවුනට දඬුවම් කළ හැකිය නැතහොත් අලංකාර ලෙසින් ඔවුන්ගෙන් (බදු) අය කරගත හැකියැ”යි අපි පැවසීමු. [අල් කුර්ආනය 18:86]

අද තිබෙන විද්‍යාත්මක අවබෝධයට අනුව සූර්යයා කිසිම මඩ වලකට නොබසින බවත් ඉහත වැකියට අනුව සූර්යයා මඩ වලකට බසින බවත් අල් කුර්ආනයේ සඳහන් බව ඇතැම් විවේචකයන් පවසනවා. නමුත් ඉහත වැකිය සූර්යයා සත්‍ය වශෙයන්ම මඩ වලකට බසින බව පවසන්නේ නැහැ. එහි සඳහන් වන්නේ “දුල්කර්නයින්” නම් පාලකයා, මඩ පිරුණු ජලයෙහි සූර්යයා බැස යනවා දුටු බවයි. මෙහි සඳහන් වන්නේ ඔහුගේ සාපේක්‍ෂ දෘෂ්ටිය ගැන මිසක් සත්‍ය වශයෙන්ම සිදු වන්නේ කුමක්ද යන්න නොවේ.

එනිසා මෙම වැකිය උපයෝගී කරගෙන අල් කුර්ආනය විවේචනය කිරීම නිවැරදි නොවන බව ඕනෑම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්.


අල් කුර්ආනයේ විද්‍යාත්මක දෝෂ තිබෙනවා යන චෝදනා සඳහා පැහැදිලි කිරීම්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *