අදේවවාදය විමසුමකට

මෙම විශ්වය නිර්මාණය කර පරිපාලනය කරන මැවුම්කරුවෙකු නොඑසේනම් දෙවිකෙනෙකු සිටින බව අද ලෝකයේ බහුතරයක් පිලිගන්නවා. අද තිබෙන ප්‍රධාන ආගම් පිළිපදින සියල්ලම මෙය පිලිගන්නවා. කෙසේනමුත් මෙවන් නිර්මාණකරුවෙකු නැහැ යැයි පවසන අදේවවාදීන් නම් පිරිසකුත් අප සමාජයේ නැතුවා නොවේ.

ඇතැම් අදේවවාදීන් තමන්ගේ ස්ථාවරය නිසියාකාරව දන්නේ නැති බව ඔවුන් සමඟ සාකච්චා කිරීමේදී පෙනී යනවා. එනිසා දෙවියන් පිලිබඳ ඇති ප්‍රධාන ස්ථාවර 4 පිලිබඳ දැනුමක් අප තුළ තිබීම වැදගත්.

  1. නිර්මාණකරුවෙකු සිටින බව මම දනිමි, එනිසා විශ්වාස කරමි (Gnostic-Theist/Theist)
  2. නිර්මාණකරුවෙකු සිටින බව නොදනිමි, මා ළඟ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැත. නමුත් විශ්වාස කරමි (Agnostic-Theist)
  3. නිර්මාණකරුවෙකු සිටින බව නොදනිමි, මා ළඟ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැත. එනිසා විශ්වාස නොකරමි (Agnostic-Atheist/Atheist)
  4. නිර්මාණකරුවෙකු නොසිටින බව දනිමි, එනිසා විශ්වාස නොකරමි (Gnostic-Atheist)

මෙහිදී විශ්වාසය හා දැනුම අතර වෙනසක් තිබෙනවා. අපි දෙයක් දන්නවා නම් එයට අදාළ හේතු හා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එයට හේතුව දෙයක් අපි දැන ගන්නේ දැනුමක් තුළිනුයි. එනිසා මෙම දැනුම ලබා ගත් ආකාරය වැදගත්. නමුත් විශ්වාසයකට මෙය අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේනිසා ඉහත (2) හා (3) වන ප්‍රකාශ පිළිගන්න පුද්ගලයින් තම විශ්වාසය සඳහා හේතු, සාක්ෂි ඉදිපත් කළ යුතුවන්නේ නැහැ. නමුත් ඉහත (1) හා (4) වන ප්‍රකාශ දැනුම හා සම්බන්ධයි. එනිසා එම ප්‍රකාශ පිළිගන්නා පුද්ගලයින් තම විශ්වාසයට අදාළ හේතු, සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

මෙහිදී (1) ප්‍රකාශය දරන පුද්ගලයින් තම ස්ථාවරය පිළිබඳව හොඳින් දන්නවා. එනිසා “විශ්වයට මැවුම්කරුවෙකු සිටිනවාද?” යන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව කරන සාකච්චා වලදී තම ස්ථාවරයට අදාළ හේතු, සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන් පැකිලෙන්නේ නැහැ. නමුත් (4) ප්‍රකාශය පිළිගන්නා  දෙවි කෙනෙක් නැහැ” යැයි පවසන බහුතරයක් තම ස්ථාවරය හරියට තේරුම් අරගෙන නැති බව විවිධ සංවාද, සාකච්චා දිහා බැලීමේදී අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැනුමක් පදනම්කරගත් දේව විශ්වාසයට විරුද්ධව කතාකරන අදේවවාදීන් යැයි තමන්ව හඳුන්වාගන්නා පිරිස (4 වන ප්‍රකාශය පිළිගන්නා පිරිස) නිර්මාණකරුවෙකු නොසිටින බව ඔවුන් දන්න නිසා නිර්මාණකරුවෙකු විශ්වාස නොකරනවා නම් ඒ සඳහා සාක්ෂි ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ යුතු වෙනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට ඔවුන් පවසන්නේ සාධන භාරය (Burden of Proof) තිබෙන්නේ දේවවාදීන් ළඟ බවයි. එනම් දෙවි කෙනෙක් සිටිනවා යැයි සනාථ කළ යුත්තේ එසේ නිර්මාණකරුවෙකු සිටින බව විශ්වාස කරන පුද්ගලයා මිස දෙවි කෙනෙකු නැත යන ස්ථාවරය දරන පුද්ගලයා නොවන බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා. එනිසා ඔවුන් තම ස්ථාවරය සඳහා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නැති බව පවසනවා. මෙහිදී ඇත්තෙන්ම සිදුවී ඇත්තේ අදේවවාදය(Gnostic Atheism) වෙනුවට නාස්තිකවාදය(Agnostic Atheism/ Agnosticism)  නමැති ස්ථාවරයට සංක්‍රමණය වීමයි. එනම් ඉහත ඇති (3) යන ස්ථාවරයට ඔවුන් සංක්‍රමණය වී තිබෙනවා. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව දෙවි කෙනෙක් නැත යැයි පැවසීමට ඔවුන් ළඟ සාක්ෂි නොතිබීමයි. මෙනිසා අදේවවාදීන් යැයි පවසන බහුතරයක්ම ඇත්තෙන්ම සිටින්නේ නාස්තිකවාදී ස්ථාවරයක මිස සැබෑ අදේවවාදී ස්ථාවරයේ නොවේ.

බර්ට්‍රන්ඩ් රසල් විසින් ඉදිරිපත් කළ උපමිතිය දැන් සැලකිල්ලට ගමු. “තේ පෝච්චියක් සූර්යයා වටා පෘථිවිය හා බුද ග්‍රහයා අතර ගමන් කරනවා” යැයි කෙනෙක් පවසනවා නම් මෙම ප්‍රකාශය සාවද්‍ය යැයි සනාත කළ නොහැකි නිසා අන් අය මෙම ප්‍රකාශය විශ්වාස කිරීම තේරුමක් නැති දෙයක් යැයි රසල් පවසනවා. දෙවි කෙනෙක් සිටිනවාද? නැද්ද? යන ප්‍රශ්නයටත් මෙම උපමිතිය ගැලපෙන නිසා සාධන භාරය (Burden of Proof) ඇත්තෙන්ම තිබෙන්නේ දේවවාදීන් ළඟ බවයි මින් අදහස් වන්නේ. ඒ වගේම සාධන භාරය (Burden of Proof) දෙවියන් විශ්වාස නොකරන්නන්ට පැටවීම වැරදි බවත් රසල් පවසනවා. නාස්තිකවාදියෙක් (Agnostic Atheist) මෙසේ පවසනවා නම් මෙය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු වන්නේ නැහැ. නමුත් අදේවවාදියෙකුට (Gnostic Atheist) මෙසේ පවසන්න බැහැ. හේතුව දෙවිකෙනෙක් නොමැති බව ඔහු දන්න බව ප්‍රකාශ කරන නිසා එයට අදාළ සාක්ෂි ඔහුද ඉදිරිපත් කළ යුතු වීමයි. නමුත් එසේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න බැරි බව බර්ට්‍රන්ඩ් රසල්ගේ ප්‍රකාශයෙන්ම (මෙම ප්‍රකාශය සාවද්‍ය යැයි සනාත කළ නොහැකි) සනාත වෙනවා. තේ පෝච්චියක් සූර්යයා වටා පෘථිවිය හා බුද ග්‍රහයා අතර ගමන් නොකරන බව දන්න නිසා අප එවන් දෙයක් ඇති බව විශ්වාස නොකරනවා යැයි අප පවසනවා නම් අපගේ විශ්වාසයට අදාළ සාක්ෂි අප ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නමුත්  “තේ පෝච්චියක් සූර්යයා වටා පෘථිවිය හා බුද ග්‍රහයා අතර ගමන් කරනවා” යැයි අප විශ්වාස නොකරන්නේ ඒ සම්බන්ධ දැනුමක් අප තුළ නොමැති නිසයි.

කෙටියෙන් කියනවා නම් “නිර්මාණකරුවෙකු නොසිටින බව දනිමි, එනිසා විශ්වාස නොකරමි (Gnostic-Atheist)  යන ස්ථාවරයේ කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඔහු තම විශ්වාසය සඳහා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර සාධන භාරය (Burden of Proof) තිබෙන්නේ විරුද්ධ පාර්ශවයේය යැයි පැවසීම නිවැරදි නැහැ.

අදේවවාදීන් සමග සාකච්චා කිරීමට පෙර මෙම ස්ථාවරයන් පිලිබඳ දැනුමක් තිබීම ප්‍රයෝජනවත් වන බව අපගේ විශ්වාසයයි.

ඒවගේම විශ්වය නිර්මාණය කළ දෙවිකෙනෙක් සිටින බව පිළිගැනීමට අදාළ හේතු හා සාක්ෂි අප මෙම අරමුණ වෙබ් අඩවිය තුළින් ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමටද බලාපොරොත්තු වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *