ඇරයුම

මෙම විශ්වය නිර්මාණය කර පරිපාලනය කරන මැවුම්කරුවෙකු නොඑසේ නම් දෙවි කෙනෙකු සිටින බව ඉස්ලාම් දහම පවසනවා. මෙම ප්රුකාශයේ සත්ය තාවය හා වලංගුතාවය මෙම වෙබ් අඩවියේ “මැවුම්වාදය” හා “අල් කුරානයේ විද්යා ත්මක හෙලිදරව්වන්” යන අංශ තුල පැහැදිලිවම සාකච්චා වෙලා තිබෙනවා.

මනිසා මිහිපිට නිර්මාණය කරනු ලැබ ඇත්තේ යම් අරමුණක් සඳහායි. එම අරමුණ අල්-කුරානයේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා. මිනිසා නිර්මාණය කළ මැවුම්කරු මෙසේ පවසනවා.

මා නැමදුම් කිරීම සඳහා මිස මිනිසුන් හා ජින්වරුන් මා නිර්මාණය නොකෙරුවෙමි [අල්-කුරානය: සුරා zසාරියාත්(51):56]

යම් කලකට පෙර “මම” යැයි තමාව හඳුවාගන්න පුද්ගලයා සිටියේ නැහැ. එසේ නම් “ ‘මා’ ආවේ කොහෙසිටද ?” කියන ප්ර5ශ්නයට පිළිතුරු ඔබ ළඟ තිබෙනවාද? අපගේ බිහිවීම තීරණය කරනු ලද්දේ අප නොවේ. අප ඉපදිය යුතු දෙමාපියන් කවුරුන්ද යැයි තීරණය කලේද අප නොවේ. අපට කිසිම විකල්පයක් නොමැති ආකාරයකින් අපි මෙලොව බිහිවී තිබෙන්නේ යම් අරමුණක් නොමැතිවද නොවේ. සුවිශේෂී නිර්මාණයක් වූ මිනිසා බිහි වී ඇත්තේ කිසිම අරමුණක් නොමැතිවද?

ඇත්තෙන්ම මෙම ජීවිතය තාවකාලික එකක් බවත් මෙම තාවකාලික ජීවිතය මරණින් මතු සදාකාලික ජීවිතයේ ජයග්ර හණය තීරණය කිරීම සඳහා ඇති පරීක්ෂණයක් බවත් ඉස්ලාම් දහම පවසනවා.

යමෙක්, යම් දෙයක් තීරණය කළ යුත්තේ හෝ විශ්වාස කළ යුත්තේ අන්ධ භක්තිකයෙක් ලෙස නොවේ. බුද්ධිමත් මිනසා යන ගොරවාන්විත නාමය හිමි කරගෙන ඇති අප යම් දෙයක් විශ්වාස කළ යුත්තේ බුද්ධිමත් ආකාරයටයි. මෙලොව මැවූ මැවුම්කරුවෙකු සිටිනවා යැයි විශ්වාස කිරීම බුද්ධිමත් තීරණයක් මිස අන්ධ විශ්වාසයක් නොවන බව මෙම වෙබ් අඩවියේ ලිපි කියවන ඔබට පහසුවෙන් වටහා ගන්න පුළුවන්.

ඉස්ලාම් කියන්නේ අවුරුදු 1400ට කලින් බිහිවූ දහමක් බවත් එහි නිර්මාතෘ වන්නේ මුහම්මද් (සල්) තුමා බවත් මුස්ලිම් නොවන අය හිතනවා. නමුත් ඉස්ලාම් දහම කියන්නේ මෙලොව බිහිවූ පළමු මිනිසා පටන් මිනිස් සමාජයේ යහපත සඳහා මිනිසාව නිර්මාණය කල මැවුම්කරු විසින් පහල කළ සත්යො වූ යහමගයි. මෙලොව හා පරලොව ජයග්ර හණය සඳහා ඇති එකම මාර්ගය ඉස්ලාම් බව මිනිසාගේ මැවුම්කරු පවසනවා.

මැවුම්කරු, එසේ නැත්නම් දෙවි මෙලොව හා පරලොව ජයග්රිහණය සඳහා වූ මාර්ගය මිනිසාට අනාවරණය කරීමට විවිධ ක්රාම භාවිතා කර තිබෙනවා. මිනිස් පණිවුඩකරුවෙකු හරහා මිනිස් සමාජයට උපදෙස් ලබා දීම මින් එක් ක්රිමයක්. පළමු මිනිසා වන ආදම් (අලෛ) තුමා සිට මුහම්මද් (සල්) තුමා දක්වා මෙවන් පණිවුඩකරුවන් රාශියක් දෙවි විසින් තෝරාපත් කරගෙන තිබෙනවා. මෙම පණිවුඩකරුවන්ගේ දාමයේ අවසාන පුරුක වනුයේ මුහම්මද් (සල්) තුමයි, මීට පෙර යෙහෙසුස්, මෝසස්, දාවුද්, සුලෛමාන් (සාලොමොන්) වැනි පණිවුඩකරුවන් පැමිණ තිබෙනවා.

විවිධ කාල පරිච්ඡේදවලදී විවිධ ප්රතදේශ වලට දේව පණිවුඩකරුවන් දෙවි විසින් යවනු ලබා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව දෙවි තම අවසාන දූතය වන මුහම්මද් (සල්) තුමා හරහා පහත ලෙසින් ප්රදකාශ කරනවා.

සෑම ජනසමාජයකටම පණිවුඩකරුවෙක් (එවන ලදී). ඔවුන්ගේ රසූල්වරයා පැමිණි විට ඔවුන් අතර සාධාරණ විනිශ්චයක් සිදු කරනු ලැබේ. තවද ඔවුන්ට කිසිඳු අසාධාරණයක් කරනු නොලැබේ. [අල්-කුරාන්: සුරා යූසුෆ් (10):47]

අල්ලාහ් අදහනු, තවද තාඝුත්(අල්ලාහ්ට විරුද්ධව කැරලි ගැසීමේ) පිළිවෙතින් වැළකී සිටිනුයි ප්රවකාශ කරන පණිවුඩකරුවෙකු සියලු ජන සමාජයන් වෙත නියතවශයෙන් අපි යැවීමු. එවිට ඔවුන්ගෙන් සමහරුන්ට අල්ලාහ් මඟපෙන්වීය. ඔවුන්ගෙන් ඇතමකුට නොමඟ යෑම තහවුරු විය. එනිසා මහපොළොවෙහි සැරිසරනු. (පණිවුඩකරුවන්) බොරුයැයි කී අයගේ අවසානය කෙසේ වීදැයි බලනු. [අල්-කුරාන්: සුරා අන්-නාහ්ල් (16):36]

මේ අකාරයෙන් විවිධ කාලපරිච්ඡේද වල විවිධ ප්රගදේශවලට, ජනසමාජ වලට පැමිණි පණිවුඩකරුවන් මේ විශ්වයේ මැවුම්කරුවා ගැනත්, ඔහු හැරෙන්න වෙනත් දෙවි කෙනෙකු නැති බවත්, ඔහු හැරෙන්න වෙනත් කෙනෙකුට නැමැදිය නොයුතු බවත් ප්රලකාශ කළා. මීට අමතරව කාලයට සුදුසු එම ජන සමාජයට සුදුසු ඉගැන්වීම් එම ජනයාට කීයා දීමත් මෙම පණිවුඩකරුවන්ගේ වගකීමක් ලෙස තිබුණා. දේව පණිවුඩකරුවන් සියල්ලක්ම එවනු ලැබූයේ මෙම කාරණා සියල්ල අඩංගු කළ ධර්ම ග්ර න්ථයන් හා එය තේරුම් ගැනීමේ ඥායත් සමගයි.

සියලු මිනිස්සු සමූහයක් වශයෙන් සිටියදී අල්ලාහ් ශුභාරංචි දෙන්නා වූද අවවාදානුශාසනා කරන්න වූක පණිවුඩකරුවන් එව්වේය(නබිවරුන්). තවද ඔවුන් මතභේද වූ දයෙහි මිනිසුන් අතර විනිශ්චය කිරීම පිණිස ඔවුන්(නබිවරුන්) සමඟ සත්ය)ය ග්රුන්ථද පහළ කළේය. පැහැදිලි සාධකයන් ඔවුනට පහළ වූවායින් පසු, එය ලැබූ අය එකිනෙකාට ඉහලින් සිටීමට මිස, ඒ ගැන භේදභින්න නොවූහ. ඔවුන් සත්යහය පිළිබඳව මතභේද වූ දේ ගැන (නබිවරුන්) විශ්වාස කළ අයට අල්ලාහ් ඔහුගේ අනුග්රහහයෙන් යහමඟ පෙන්වූයේය අල්ලාහ් (තමාට) අභිමත වූ අය ඍජු මාර්ගය වෙත යොමු කරයි [අල්-කුරාන්: සුරා අල්- බකරා(02):213]

මේ දේව අනාවරණයන් සිදු වූයේ ඒ ඒ සමාජවල භාෂාවලින්මයි. මේ පිළිබඳව දෙවි තම අල් කුරානයේ පහත අකාරයෙන් ප්රණකාශ කරනවා.

ඔහුගේ ජනයාගේ බසින්ම ඔවුන්ට පැහැදිලි කිරීම පිණිස මිස, කිසිම පණිවුඩකරුවෙකු අපි නොඑව්වෙමු. එවිට අල්ලාහ් ඔහුට අභිමතවූ කවරකු හෝ නොමඟ යවන්නේය, තවද ඔහුට අභිමත වූ කවරකුට හෝ ඔහු යහමඟ පෙන්වන්නේය. ඔහු සර්වබලධාරීය, සර්වප්රාතඥය. [අල්-කුරාන්: සුරා ඉබ්රාුහීම්(14):4]

මේ අකාරයෙන් විවිධ ධර්ම ග්රුන්ථ විවිධ කාල වලදී පහළවීමට එක් හේතුවක් වුනේ එම ධර්ම ග්රඔන්ථ මිනිසා විසින් තමාගේ වාසියට වෙනස් කර ගැනීමයි. මෙනිසා පෙර පහළ වූ ධර්ම ග්රමන්ථයකට මිනිසා විසින් කළ වෙනස් කිරීම් පෙන්වාදීමටත්, කාලයට ගැලපෙන නීති රීති මිනිසාට ඉගැන්වීමටත් නව ධර්ම ග්රටන්ථ පහළ වී තිබෙනවා. මේ අකාරයෙන් පහළ වූ අවසන් ධර්ම ග්ර න්ථය වනුයේ අල්-කුරානයයි. මීට පෙර පැමිණි ධර්ම ග්රීන්ථ වල ඉගැන්වීම් විවිධ ස්වරූප වලින් අද තිබුනත් ඒවා තිබෙන්නේ මිනිසාගේ වෙනස්කිරීම්ද සමඟයි.

යෙහෙසුස් ක්රිවස්තූන්ට පිරිනැමුණු ධර්ම ග්රබන්ථය වන “ඉන්ජීලය” අද අපිට ඒ ස්වරූපයෙන්ම දැක ගන්න බැහැ. නමුත් එහි ඇති ඉගැන්වීම් වලින් සමහරක් හා යෙහෙසුස් ක්රිනස්තූන් පිළිබඳව ඇති තොරතුරු සමහරක් බයිබලයේ නව ගිවිසුමේ දැක ගන්න පුළුවන්. අනෙකුත් දේවල් හුදෙක්ම මිනිසාගේ මතයන් පමණයි. මේ අකාරයෙන්ම මෝසෙස්ට පිරිනැමුණු ධර්ම ග්ර්න්ථය වන “තව්රාතය” අද අපිට ඒ ස්වරූපයෙන්ම දැක ගන්න බැහැ. හින්දු ධර්ම ග්රෙන්ථ ගැන කතාකරනවා නම් ඒවාත් ඉහත සඳහන් අකාරයෙන්ම මිනිසාගේ වෙනස්කම් කිරීම් වලට ගොදුරු වෙලා තිබෙන බව වටහා ගන්න පුළුවන්. අල් කුරානයට පෙර දෙවි විසින් පහළ කළ ධර්ම ග්රමන්ථ මිනිසාගේ වෙනස් වීම වලට ලක් වෙලා තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මෙම ධර්ම ග්ර න්ථ දිහා ඉතා අවධානයකින් බලන කෙනෙකුට එහි ඇති මූලික ඉගැන්වීම් ඉස්ලාම් දහමේ ඉගැන්වීම්බව පහසුවෙන්ම වටහාගන්න පුළුවන්. මේ හැරුණු කොටගෙන එම ධර්ම ග්රනන්ථ වල අවසාන දේව පණිවුඩකරුවා වන මුහම්මද්(සල්) තුමා ගැන වැදගත් අනාවකිද අපට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ලිපි මෙම වෙබ් අඩවියේ, “ධර්ම ගවේෂණය” යන අංශයේ ගොනු කර තිබෙනවා.

විශ්වය මැවූ මැවුම්කරුවෙකු නොඑසේනම් දෙවි කෙනෙකු සිටිනවා යන්නත් ඔහු හැර කිසිම දෙවි කෙනෙකු නොමැති බව විශ්වාස කිරීම හා ඔහු හැර කිසිවෙකුට කිසිවකට නැමදුම් නොකිරීම ඉස්ලාමයේ මූලික හරයයි. තවද ඒ ඒ කාල වල පැමිණි දේව පණිවුඩකරුවන් පිළිබඳව හා ඔවුට පිරිනැමුණු ධර්ම ග්ර න්ථ විශ්වාස කිරීමත් ඉස්ලාමයේ මූලික කරුණක්. ඒ අනුව මුහම්මද්(සල්) තුමා දෙවිගේ අවසාන පණිවුඩකරුවා බවද කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නම් ඔහුට අරාබි භාෂාවෙන් මුස්ලිම්වරයෙකු ලෙස පවසනු ලබනවා. එසේනම් ඔබත් සත්යා අවබෝධකරගෙන මුස්ලිම්වරයෙකු වීමට සූදානම්ද ?

ඔබගේ පිළිතුර ඔව් යන්න නම්,

ඔබ “අශ්හදු අල්ලාහ් ඉලාහ ඉල්-ලල්ලාහු වා අශ්හදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු වා රසූලහු!” යැයි සාක්ෂි දැරිය යුතුයි. එනම්, අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවි කෙනෙකු නොමැති බවත්, අල්ලාහ් හැර වෙන කෙනෙකු හෝ දෙයක් නැමදීමට සුදුසු නැති බවත්, මුහම්මද්(සල්) තුමාණෝ අල්ලාහ්ගේ අවසාන පනිවුඩකරුවා හා ගැත්තා බව ඔබ සාක්ෂි දැරිය යුතුයි. (මෙහි අල්ලාහ් යැයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ මවුම්කරුගේ නම ‘අල්ලාහ්’ බව ඔහු විසින්ම මිනිසාට අනාවරනය කර දී තිබීම නිසයි)

කෙනෙකු මෙලෙස සාක්ෂි දරමින් ඉස්ලාම් දහම වැලඳ ගන්නේ නම් ඔහුගේ පෙර පාපයන් සියල්ල අහෝසි වී අද ඉපදුනු ළදරුවෙකු බවට පත් වෙනවා.

මේ අකාරයෙන් අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කිරීමත්, ඔහුගේ දූතයන් වන මලාඉකාවරුන් පිළිබඳව, දේව පණිවුඩකරුවන් පිළිබඳව හා ඔවුන්ට පිරිනැමුණු ධර්ම ග්රනන්ථ පිළිබඳව විශිවාස කිරීමත්, මරණයෙන් පසු ඇති විනිශ්චය දිනය විශ්වාස කිරීමත්, හොඳ නරක යන සියල්ල අල්ලාහ්ගේ අභිමතය අනුව සිදු වෙන බව විශ්වාස කිරීමත් ඉස්ලාම් දහමේ මූලික කරුණුයි.

සත්යම දහම ලෙස ඔබ ඉස්ලාම් දහම තෝරා ගන්නේ නම් ඔබට හිමිවීමට නියමිත ත්යාමගය සදාකාලීන ස්වර්ගයයි. ඔබ තවමත් ඉස්ලාම් දහම වැළඳගෙන නොමැතිනම්, ඔබගේ ධර්ම ගවේෂණය තවදුරටත් කරගෙන යන්න. ඉස්ලාම් දහම ගැන තොරතුරු නිවැරදි මුලාශ්රැ වලින් ඉගෙනගන්න. නමුත් තීරණ ගන්න පරක්කු වෙන්න එපා. ජීවිතය කෙටිකාලීනයි, ඒවගේම මරණයෙන් පසු ආපසු හැරී එමක්ද නැහැ .

එසේනම් ඉස්ලාම් දහමේ තවත් ඉගැන්වීම් ඔබට දැන් ප්ර යෝජනවත් වෙනවා. මුස්ලිම්වරයකු වීම පිළිබඳව අපි ඔබට සුබපතනවා. නවක මුස්ලිමරයෙකු සඳහා අවශ්යේ දේවල් www.newmuslim.lk වෙබ් අඩවියේ අඩංගු කර තිබෙනවා.

Comments are closed.