හින්දු ධර්ම ග්‍රන්ථ වල සඳහන් වන මුහම්මද්(සල්) තුමාණෝ

බයිබලය හැරුණු විට මුහම්මද් (සල්) තුමා ගැන අනාවැකි සඳහන් තවත් ධර්ම ග්‍රන්ථ අද අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි මේ කුඩා ලිපියෙන් හෙළිදරව් කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ හින්දු ග්‍රන්ථ වල මුහම්මද් (සල්) තුමා පිළිබඳව සඳහන් අනාවැකි ගැනයි. ධර්ම ගවේශකයෙකුට මෙම අනාවැකි පහසුවෙන්ම වටහා ගන්න පුළුවන්.

මුහම්මද් (සල්) තුමා පිළිබඳව හින්දු ග්‍රන්ථ වල අනාවැකි තිබෙනවා යැයි පිළිගන්නේ මුස්ලිම්වරු පමණක් නොවෙයි. හින්දු විද්වතුන් පවා මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන බව අද නොරහසක්.

ශ්‍රී ශ්‍රී රවී ශංකර් කියන්නේ ඉන්දියාවේ අද සිටින හින්දු විද්වතෙක්. ඔහුගේ “හින්දුසම් ඇන්ඩ් කොමන් ත්‍රෙඩ්” නම් පොතේ 26 වෙනි පිටුවේ, නබි මුහම්මද් (සල්) තුමා නම් මාතෘකාව යටතේ හින්දු ධර්ම ග්‍රන්ථ වල නබි මුහම්මද් (සල්) තුමා පිලිබඳ එක් අනාවැකියක් සඳහන් කරනවා. “භවිෂ පුරාණය පර්වම් 3; ඛාණ්ඩම් 3; පරිච්ඡේද 3” හි මුහම්මද් (සල්) තුමා පිළිබඳව අනාවැකි තිබෙන බව ශ්‍රී ශ්‍රී රවී ශංකර් නම් හින්දු විද්වතා පවසනවා.

මෙම අනාවැකිය දිහා පොඩ්ඩක් ගැඹුරට අධ්‍යනය කරලා බලමු.

මලේච්චා (වෙනත් ප්‍රදේශයක හෝ වෙනත් භාෂාවක් කතා කරන) කෙනෙකු, අධ්‍යාත්මික නායකයෙකු තම සගයන් සමඟ බිහි වන්නේය. ඔහුගේ නම මුහම්මද් වේ. රාජා භෝජ් මෙම මහා දෙව් අරාබිවරයාට (දේව දූතයා අනුසාරයෙන්) පන්චගව්‍ය හි හා ගංගා වතුරේ ස්නානය ලබා දුන් පසු ඔහුගේ අවංක දායකත්වය තම ත්‍යාගය ලෙස පිරිනැමුවේය. තවද ඔහුගේ මුළු ප්‍රණාමය පෙන්වමින් මෙසේ පැවසුවේය, “මම ඔබට අවනත වන්නෙමි. අහෝ ඔබ! මනුෂ්‍යයන්ට ආඩම්භයරක් ලෙස සිටින්නානනි, අරාබියේ රැඳී සිටින්නානනි, යක්ෂයාව විනාශ කිරීම සඳහා විශාල බලයක් ඔබ රැස්කරගෙන තිබෙන්නේය, මෙලෙච්චාවරුන්ගේ (වෙනත් ප්‍රදේශයක හෝ වෙනත් භාෂාවක් කතා කරන අය) සතුරන්ගෙන් ඔබ ඔබවම ආරක්ෂාකරගෙන තිබෙන්නේය. [භවිෂ පුරාණය පර්වම් 3; ඛාණ්ඩම් 3; පරිච්ඡේද 3; වැකි 5-8]

වෙනත් ප්‍රදේශයක හෝ වෙනත් භාෂාවක් කතා කරන අධ්‍යාත්මික නායකයෙක් පැමිණෙන බවත් ඔහුගේ නම මුහම්මද් (සල්) යනුවෙනුත් ඉහත වැකි වල සඳහන් වෙනවා. තවද ඔහු තමාගේ සගයන් (මිතුරන්) සමඟම සිටින බවත් ඉහත වැකි තුලින් අපට වටහා ගන්න පුළුවන්.

දැන් ඔබට මෙම දේව පණිවුඩකරුවා කවුරුන්ද කියන ප්‍රශ්නයට පහසුවෙන්ම පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *