නිර්මාණන්‍යායයේ දාර්ශනික පදනම

මැවුම්වාදය කියන වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද ? මෙම වචනයට විවිධ අර්ථකතනයන් අපිට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙම අරමුණ අන්තර්ජාල අඩවිය පුරාවටම මෙම මැවුම්වාදය කියන අර්ථය භාවිතා වෙන්නේ එක් විශේෂ අර්ථයකින්. මෙම විශ්වය ඇතුළුව එහි අඩංගු සියලුම දේවල් යම් බාහිර බලවේගයක් නිසා නිර්මාණය වුනා යන මතයයි මැවුම්වාදය යන වචනයෙන් අදහස් වෙන්නේ. මෙම මතය තර්කානුකූලද ? සත්‍ය කුමක්ද ? මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු විවිධ පැතිකඩවල් ඔස්සේ සපයන්න පුලුවන්. නමුත් මෙම ලිපිය තුලින් සාකච්චා වෙන්නේ මවුම්වාදයේ දාර්ශනික වලංගුතාවය පිළිබඳවයි.

මුලින්ම පහත සඳහන් උදාහරණය දෙසට යොමු වෙමු.

  • (1) 20 > X විස්ස X නම් සංඛ්‍යාවට වඩා අගයෙන් වැඩියි
  • (2) 30 > 20 තිහ විස්සට වඩා අගයෙන් වැඩියි
  • (3) එම නිසා 30 > X තිහ X නම් සංඛ්‍යාවට වඩා අගයෙන් වැඩියි.

ඔබ ඉතත සඳහන් (3) වන ප්‍රකාශයට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හේතුව පළමු ප්‍රකාශය සත්‍යයක් නම්, දෙවන ප්‍රකාශයත් සත්‍යයක් නම් එම ප්‍රකාශ දෙකට අනුව තුන්වන ප්‍රකාශයත් සත්‍යයක් වියයුතුයි කියල ඔබගේ බුද්ධියට අවබෝධ වීමයි. මෙහිදී තුන්වන ප්‍රකාශය සත්‍යයක් බවට ඔබ තීරණය අරන් තිබෙන්නේ පළමු හා දෙවෙන ප්‍රකාශ සත්‍ය බවට ඔබ දන්නා නිසයි. ඔබ වගේම අන් සියල්ලෝම ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශවලට විරුද්ධ වන්නේ නැහැ. තමාම එකඟ දේවල් මත තමයි ඔබ මෙහිදී තීරණ අරන් තිබෙන්නේ.

දැන් අපි මැවුම්වාදයේ දාර්ශනික පදනම දිහා බලමු.

  • (1) ආරම්භයක් ඇති ඕනෑම දෙයක් ඉබේම බිහිවිය නොහැකියි. සිතන්න! ඔබ ඉදිරියේ එක පාරටම අලියෙක් ඉබේ බිහිවිය හැකිද ?
  • (2) ආරම්භයක් ඇති ඕනෑම දෙයකට එම ආරම්භයට හේතු වූ හේතුකාරකයක් තිබිය යුතුමය. ඔබගේ ජංගම දුරකථනය දිහා බලන්න! යම් කලකට පෙර එවන් දෙයක් මෙම ලෝකයේ තිබුනේ නැහැ . එයට ආරම්භයක් තිබෙන බව ඔබ දන්නවා නේද ? මෙය ඉබේම ඇතිවිය නොහැකි බව පැහැදිලියි නම් ජංගම දුරකථනයේ ආරම්භයට හේතු වූ හේතුකාරකයක් තිබිය යුතු බව ඕනෑම කෙනෙකුට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්.
  • (3) විශ්වයට ආරම්භයක් තිබෙනවා. මහා පිපුරුම් න්‍යාය මෙය විද්‍යාත්මකව සනාත කරනවා
  • (4) එසේ නම් විශ්වයේ ආරම්භයට හේතු වූ හෙතුකාරකයක් තිබිය යුතුමයි.
  • (5) මෙම විශ්වයේ ආරම්භයට හේතු වූ හේතුකාරකය හැඳින්වීමට දෙවි, මැවුම්කරුවා යන නම් සරලව භාවිතා වෙනවා.

ඉහත එකේ සිට හතර දක්වා ඇති ප්‍රකාශ ඔබ එකඟ වෙන ප්‍රකාශ. ඉතින් ඔබ එකඟ වන ප්‍රකාශවලට අනුව ගත් අවසාන තීරණයට ඔබ එකඟ නොවීමට කිසිඳු සාදාරන හේතුවක් නැහැ නේද?

මෙම විශ්වය නිර්මාණය කල මැවුම්කරුවෙකු සිටිනවා යන තර්කානුකූල, බුද්ධිමත් තීරණය ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කුමන පදනමකින්ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *