ශුක්‍ර තරලය ඉකුත් වන ස්ථානය ගැන පවසන අල් කුරානය

මිනිසා නිර්මාණය වී ඇත්තේ කෙසේද? ස්ත්‍රියකුගේ ඩිම්භයක් හා පිරිමියකුගේ ශුක්‍රාණුවක් එක් වීමෙන් මිනිසා නිර්මාණය වී තිබෙන බව අද අපි හැමෝම වගේ දන්නවා. මෙහිදී පිරිමියා තුල නිෂ්පාදනය වන ශුක්‍රානු ස්ත්‍රියගේ ප්‍රජනක පද්ධතියට ඇතුල් වී ඩිම්බය සමඟ සංසේචනය වනවා. පසුව හටගන්නා කළලය විවිධ අදියරයන් හරහා වර්ධනය වී දරුවෙකු බවට පත් වෙනවා. මෙම අදියරයන් ගැන සුවිශේෂී විස්තරයක් අල් කුරානයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් මෙම ලිපියේ අරමුණ එම අදියරයන් පිලිබඳව සාකච්චා කිරීම නොවේ. සන්සේචනයට පෙර පිරිමියා තුල නිපදවෙන ශුක්‍ර තරලය විසර්ජනය වීම හා සම්බන්ධ අල් කුරානය පවසන විද්‍යාත්මක හෙළිදරව්වක් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමයි මෙම කුඩා ලිපියේ අරමුණ.

පහත කුරාන් වැකි දිහා අවධානය යොමු කරන්න.

මිනිසා කුමක් මඟින් නිර්මාණය කර ඇත්තේදැයි අවධානය කරත්වා. වේගයෙන් ඉකුත් වන ද්‍රවයකින් නිර්මාණය කරනු ලැබුවේය. එය කොඳු නාරටිය හා පාද අස්ථි මාධ්‍යයෙන් ඉකුත් වන්නේය [අල් කුරාන් පරිච්ඡේදය අත් තාරික්(86):5-7]

වේගයෙන් ඉකුත් වන ද්‍රවයකින් මිනිසා නිර්මාණය වී ඇති බව මෙම කුරාන් වැකි සඳහන් කරනවා. මෙහිදී “ද්‍රවය” යන වචනයට “වේගයෙන් ඉකුත් වන” නමැති විශේෂණය යොදා තිබෙනවා. එනම් මෙම කුරාන් වැකියේ සඳහන් වන්නේ වේගයෙන් ඉකුත්වන එක්තරා විශේෂ ද්‍රවයක් ගැනයි. මෙම ද්‍රවය කුමක්ද?

පිරිමියාගේ වෘෂණ කෝෂ වල නිපදවෙන ශුක්‍රානු ශුක්‍ර නාල ඔස්සේ ඉහලට (එනම් උදර පෙදෙසට) ගමන් කරනවා. පසුව මෙම ශුක්‍රානු ශුක්‍ර ආශෛකා වලට ගමන් කර ශුක්‍ර අශෛකා වල නිපදවෙන වෙනත් තරල සමඟ ශුක්‍රානු මිශ්‍ර වෙනවා. මෙම මිශ්‍රණය පසුව ගමන් කරන්නේ Prostate ග්‍රන්තිකා වලටයි. මෙහිදීද ද්‍රවයන් ශුක්‍ර මිශ්‍රණයට එක් වෙනවා. මෙලෙස විවිධ තරල සමඟ මිශ්‍ර වී ශුක්‍ර තරලය නම් විශේෂ තරලයක් නිපදවෙනවා. ශුක්‍ර තරලයේ 60%ක් පමණ ෆ්රක්ටෝස් අදික ද්‍රව තිබෙනවා. Prostate ග්‍රන්තිකා ශුක්‍ර තරලයේ 30%ක් පමණ කොටසක් නිපදවීමට දායක වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මෙම ශුක්‍ර තරලය ශිෂ්ණය හරහා වේගයෙන් ශරීරයෙන් පිට වෙනවා. පිටවන ශුක්‍ර තරලයේ ඇත්තෙන්ම ශුක්‍රානු තිබෙන්නේ 1%ක පමණ ප්‍රමාණයක් පමණයි [1]. ශුක්‍ර තරලය වේගයෙන් ඉකුත් වීමට(විසර්ජනය වීමට) හේතු වන්නේ ශුක්‍ර ප්‍රනාල සංකෝචනය හා ශුක්‍ර තරල මඟින් ඇති කරන පීඩනයයි [2].

ඉහත කුරාන් වැකියේ සඳහන් වන්නේ මෙම ශුක්‍ර තරලය පිලිබඳ විස්තරයක් බව දැන් ඔබට පහසුවෙන් වටහා ගන්න පුළුවන්. තවද මෙම ශුක්‍ර තරලය ඉකුත්වන ස්ථානය ගැනත් කුරානයේ පැහැදිලි ලෙස සඳහන් වෙනවා.
එය කොඳු නාරටිය හා පාද අස්ථි මාධ්‍යයෙන් ඉකුත් වන්නේය [අල් කුරාන් පරිච්ඡේදය අත් තාරික්(86):7]මෙම කුරාන් වැකියේ කොඳු නාරටිය ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත්තේ “සුල්බ්” (sulb) නම් අරාබි වචනයයි. පාද අස්ථිය ලෙස පරිවර්තනය කර ඇත්තේ “තරාඉබ්” (tharaaib) නම් අරාබි වචනයයි. “තරාඉබ්” නම් වචනය විවිධ ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් [3]. එම පරිවර්තන අතුරින් අප තෝරාගෙන තිබෙන්නේ පාද අස්ථිය නම් පරිවර්තනයයි.

ශුක්‍ර තරලය නිපදවෙන ශුක්‍ර ආශෛකා, Prostate ග්‍රන්ති පිහිටා තිබෙන්නේ ඇත්තෙන්ම කුරානය පවසන ස්ථානයේ බව පහත රූප සටහන බලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එනම් ශුක්‍ර තරලය ඉකුත් වන ශුක්‍ර ආශෛකා වැනි අවයව පිහිටා තිබෙන්නේ කොඳු නාරටිය හා පාද අස්ථිය (ඌර්වස්තිය) මාද්‍යයේ බව පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ශුක්‍ර තරලය පිළිබඳව වැරදි මත රාශියක් තිබුණු අවදියක මෙවන් සත්‍ය තොරතුරක් කුරානයේ සඳහන් වෙන්නේ කෙසේද? [4]

මෙම කුරාන් වැකිය දිහා බලන ඇතැම් විවේචකයන් ශුක්‍රානු නිපදවෙන්නේ වෘෂණ කෝෂ වල බවත් වෘෂණ පිහිටන්නේ කුරානය පවසන ස්ථානයේ නොවන බවත් පවසමින් මෙම කුරාන් වැකිය විවේචනය කරනවා. කෙසේ නමුත් මෙම කුරාන් වැකියේ සඳහන් වන්නේ ශුක්‍රානු ගැන නොවෙයි. ශුක්‍රානු වලට අරාබි භාෂාවෙන් පවසන්නේ “මනි” (mani) ලෙසයි. මෙම අරාබි වචනය අපි සාකච්චා කරන කුරාන් වැකියේ නැහැ. මෙම කුරාන් වැකියේ භාවිතා වී තිබෙන්නේ “මා” (maa) නම් අරාබි වචනයයි. මෙහි අරුත ද්‍රවයක් යන්නයි. මෙම ද්‍රවය ශුක්‍ර තරලය බව ඉහත අපි කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඇතැම් විවේචකයන් ශුක්‍රානු හා ශුක්‍ර තරලය අතර වෙනස නොදැන ශුක්‍ර තරලය ඉකුත් වන්නේ වෘෂණ කෝෂ වල බව පවසා අපි සාකච්චා කරන කුරාන් වැකිය විවේචනය කරනවා. නමුත් ශුක්‍ර තරලය වෘෂණ කෝෂ වල නිපදවෙන්නේ නැහැ. කුරානයේ විද්‍යාත්මක දෝෂ සෙවීමට කලින් විවේචකයන් තමන්ගේ විද්‍යාත්මක දැනුම වර්ධනය කරගත යුතුයි.

නූතන විද්‍යාව මගින් අද සොයා ගන්න බොහෝ දේවල් අවුරුදු 1425 කට පමණ කලින්ම අල් කුරානයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. මුහම්මද්(සල්) තුමා කියන්නේ ලියන්නවත් කියවන්නවත් නොදත් එඬේරෙක්ව සිටි පුද්ගලයෙක්. මෙවන් පුද්ගලයෙක් විසින් කුරානය ලියවිලා නැහැ කියල වටහා ගන්න ඉහත කුරාන් වැකි උපකාර වෙනවා. අල් කුරානය කියන්නේ අල්ලාහ් විසින් මුහම්මද්(සල්) නබි තුමාට හෙළිදරව් කල දේව පණිවුඩය බවට මුස්ලිම් ජනතාව පිළිගන්නේ මෙවන් තර්කානුකූල පදනමකට අනුවයි.

මූලාශ්‍රයන්
[1] Peter H. Raven, George B. Johnson, “Biology Eighth Edition”, TATA McGRAW-HILL, 2010, pp 1073-1075
[2] How an Erection/Ejaculation Occurs, http://my.clevelandclinic.org/anatomy/male_reproductive_system/hic_how_an_erection-ejaculation_occurs.aspx
[3] Lane’s Lexicon, p.301
[4] http://www.news-medical.net/health/Semen-and-Culture.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *