කුරානයේ සඳහන් “කඳු වල චලනය”

කඳු දිහා බලන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් සිතන්නේ ඒවා ස්ථාවරව එම ස්ථානයේම පිහිටා තිබෙන බවයි. මින් එහා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඔබත් සමහරවිට කල්පනා කරලා නැතුව ඇති. නමුත් භූ විද්‍යාව හදාරන අය නම් කඳු පිළිබඳව වැඩි දුර අධ්‍යයනය කරනවා.

අපි මුලින්ම බලමු කඳු ඇතිවෙලා තිබෙන්නේ කොහොමද කියලා.

අපගේ පෘථිවි ගෝලය සතර කිහිපයකින් සමන්විතයි. එහි පිටතින්ම කි.මී 0-100 දක්වා ඝනකම් තුනී පෘෂ්ටය පිහිටා තිබෙනවා. මෙම පෘෂ්ටය මැන්ටලය නමැති ඝන ස්තරය මත පාවෙමිනුයි තිබෙන්නේ. මෙම මැන්ටලයත් ස්තරය කිහිපහයකින් සමන්විතයි. මැන්ටලයේ ඝනකම කි.මී 5000ක් පමණ වනවා. මැන්ටලය මත පාවෙන පෘෂ්ටය නොකඩවා විහිදෙන එක් පටලයක් නොවෙයි. එය තැටි (plates) කිහිපයක එකතුවක්. සරලව කියනවා නම් මැන්ටලය මත මෙම පෘෂ්ටික තැටි පාවෙමින් තිබෙනවා.

layers2 Layers

මෙම තැටි පාවීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාරක තුනක චලනයවීම් ඇති බව භූ විද්‍යාව හදාරන අය හොඳින් දන්නවා [1][2][3].

  • තැටි එකිනෙක ගැටීම
  • තැටි තිරස් අතට චලනය වීම
  • තැටි එකිනෙක ඈත් වීම

මෙහිදී තැටි එකිනෙක ගැටීම්දී කඳු බිහිවනවා. තැටි එකිනෙක ඈත්වීමේදී ගිනි කඳු ඇති වෙනවා. නමුත් තැටි වල තිරස් චලනයේදී ඇති වන බලපෑම් අන් චලන වර්ග වලින් ඇති වන බලපෑම් වලට සාපේක්ෂව අඩුයි.

tectonics-collidetectonics-separatetectonics-slide

තැටි එකිනෙක ගැටීම තුලින් කඳු හට ගන්නා අවස්ථාවට අපගේ අවධානය යොමු කරමු. මෙහිදී කඳු ඇති කිරීමට තුඩු දුන් තැටි සියුම් ලෙස චලනය වීමේදී ඊට අනුව කඳුද සියුම් ලෙස චලනය වනවා. ඒකියන්නේ කඳු එක තැන ස්ථාවරව පිහිටා තිබෙන බව අපගේ ඇසට පෙනුනත් විද්‍යාත්මකව බැලීමේදී කඳු එක ස්ථානයක ස්ථාවර පිහිටා තිබෙනවා කියල පැවසීම නිවැරදි නැහැ. මීට අමතරව තැටි වල තිරස් චලන ගැන සැලකීමේදී කඳු සහිත සම්පූර්ණ තැටියම චලනය වනවා. ඒ අනුවත් කඳු එක ස්ථානයක ස්ථාවරව තිබෙනවා යැයි පැවසීම නිවැරදි නැහැ.

මෙම පෘෂ්ටික තැටි වල චලන පිළිබඳ සිද්ධාන්තය පළමුව ඉදිරිපත් කලේ ,වරස 1912 දි, ඇල්ෆ්‍රඩ් වෙගෙනර් (Alfred Wegener) නම් කාලගුණ විද්‍යාඥයා විසිනුයි [4]. නමුත් විද්‍යාත්මක දියුණුවක් නොමැති කාලයක මෙම විද්‍යාත්මක කරුණ අල් කුරානයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා.

තවද ඔබ දකිනා කඳු නොසෙල්වී සිටිතැයි සිතන්නෙහිය. නමුත් එය වළාකුළු මෙන් චලනය වේ. මෙය සියළු දෑ විශිෂ්ඨ ලෙස පිළියෙල කරණ දෙවියන්ගේ කලානුභාවයයි. ඔහු ඔබ කරණා දේ ගැන යහමින් දන්නේය [අල් කුරානය සූරා අන්නම්ල්(27): 88]

ලියන්න කියවන්න නොදත් මුහම්මද් (සල්) තුමාණෝ මෙවන් දෙයක් අවුරුදු 1400 කට පෙර සඳහන් කරලා තිබෙන්න පුලුවන්ද? විශ්වය ගැන සියල්ල දන්නා විශ්වයේ නිර්මාණකරු විසින් මුහම්මද් (සල්) තුමාට මෙවන් කරුණක් අනවාරණය කර ඇති බව දැන් ඔබට පහසුවෙන්ම වට ගන්න පුළුවන්.

එනම් අල් කුරානය මිනිස් නිර්මාණයක් නොව දේව අනාවරණයක් බව දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති.

මූලාශ්‍රයන්
[1] http://www.divediscover.whoi.edu/tectonics/tectonics-collide.html
[2] http://www.moorlandschool.co.uk/earth/tectonic.htm
[3] http://www.age-of-the-sage.org/tectonic_plates/boundaries_boundary_types.html
[4] http://geography.about.com/od/physicalgeography/a/Plate-Tectonics.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *