අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ කාල වල සිටින පුද්ගලයින්ට තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් අකාරයෙනුයි. අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව අතර සම්බන්ධය පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමටඅල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව නම් ලිපිය කියවන්න. මීට අමතරව අල් කුර්ආනයේ ඉගැන්වීම් තේරුම් ගැනීමේ විද්වත් ක්‍රමවේදයත් අප දැන සිටිය යුතුයි.


අල්ලාහ් විසින් සිදු කළ ජීව නිර්මාණය

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ…

Continue reading

සූර්යයා මඩ වලක ගිලෙන බව අල් කුර්ආනය පවසනවද?

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ…

Continue reading

අල් කුර්ආනයේ සඳහන් අකාශ වස්තූන්

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ…

Continue reading

අල් කුර්ආනය හා විද්‍යාව

මෙම විශ්වය හා මිනිස් මනස නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ ඉතාමත් ආශ්චර්යමත් අන්දමිනුයි. විශ්වය අගුලක් නම් එය විවර කරන යතුරක් ලෙස මිනිස් මනස ක්‍රියා කරනවා. විශ්වයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් ගැනීමට ගත් උත්සහයේ එක් ප්‍රතිපලයක් වන්නේ විද්‍යාවයි. එනම්, විවිධ භෞථික සංසිද්ධීන් දෙස බලන මිනිසා ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනයක යෙදෙන අතර එම සංසිද්ධීන් සවිස්තරාත්මකව තේරුම් ගැනීමටත්, එම…

Continue reading

කවුද මේ විද්‍යාඥයා?

“කව්ද මේ විද්‍යාඥයා?” ගවේශනාත්මක ලිපි ඇතුලත් පොත බාගතකරගන්න (Download) අල් කුර්ආනයේ ඇති ඇතැම් විද්‍යාත්මක කරුණු කිහිපයක විස්තර මෙම පොතේ අඩංගුයි. මෙම පොත පහත ස්ථානවලින් ඔබට මිලදී ගත හැකියි. Islamic Book House ඉස්ලාමික් බුක් හවස් 77, Dematagoda Road, Maradana. Colombo 00900 Sri Lanka IQRA Book Center 79, Dematagoda Road, Colombo 09,…

Continue reading

කුරානයේ සඳහන් “කඳු වල චලනය”

කඳු දිහා බලන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් සිතන්නේ ඒවා ස්ථාවරව එම ස්ථානයේම පිහිටා තිබෙන බවයි. මින් එහා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඔබත් සමහරවිට කල්පනා කරලා නැතුව ඇති. නමුත් භූ විද්‍යාව හදාරන අය නම් කඳු පිළිබඳව වැඩි දුර අධ්‍යයනය කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු කඳු ඇතිවෙලා තිබෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපගේ පෘථිවි ගෝලය සතර…

Continue reading

අල්-කුරානයේ සඳහන් සාගර විද්‍යාව!

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ…

Continue reading

ලෝක විනාශය අත ලඟද ?

මෑතකදී කතාබහට ලක් වුනු මාතෘකාවක් තමයි “ලෝක විනාශය ” මේ පිලිබඳ අන්තර්ජාලයේ, ඇතැම් පුවත්පත්වල නොයෙකුත් ලිපි පළ වුණා. විවිධ ආගම් මෙම ලෝක විනාශය ගැන දරන මතයන් පවා එම ලිපි වල දැකගන්න තිබුණා. 2012.12.21 වැනි දිනත් මේ ආකාරයක ලෝක විනාශයක් ඇතැම් පිරිස් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියා. නමුත් විද්‍යාඥයින් මෙලෙස සිදුවිය හැකි ලෝක විනාශය…

Continue reading

ශුක්‍ර තරලය ඉකුත් වන ස්ථානය ගැන පවසන අල් කුරානය

මිනිසා නිර්මාණය වී ඇත්තේ කෙසේද? ස්ත්‍රියකුගේ ඩිම්භයක් හා පිරිමියකුගේ ශුක්‍රාණුවක් එක් වීමෙන් මිනිසා නිර්මාණය වී තිබෙන බව අද අපි හැමෝම වගේ දන්නවා. මෙහිදී පිරිමියා තුල නිෂ්පාදනය වන ශුක්‍රානු ස්ත්‍රියගේ ප්‍රජනක පද්ධතියට ඇතුල් වී ඩිම්බය සමඟ සංසේචනය වනවා. පසුව හටගන්නා කළලය විවිධ අදියරයන් හරහා වර්ධනය වී දරුවෙකු බවට පත් වෙනවා. මෙම…

Continue reading

පෘතුවිය පැතලියි යැයි කුරානය පවසනවාද?

අල් කුර්ආනයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳව සඳහන් වී ඇති අතර මෙම ස්වභාවික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක යෙදීම විද්‍යාවේ කාර්යභාරයි. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනය පවසන ස්වභාවික සංසිද්ධිය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව උපකාරී වන අතර ඇතැම් විට විද්‍යාත්මක ගවේෂණ සඳහා අල් කුර්ආනය උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අල් කුර්ආනය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ විවිධ…

Continue reading