අල් කුර්ආනය පිලිබඳ අධ්‍යයනය


අල් කුර්ආනයේ වැකි වල අහෝසිවීම් පිලිබඳ විග්‍රහය

අල් කුර්ආනය අධ්‍යයනය කරන විට අප දැන ගත යුතු විෂයක් ලෙස “අහෝසිකිරීම්” (abrogation) යන කරුණ සැලකිය හැකිය. එනම් අල් කුර්ආනයේ දෙවිඳුන් විසින් පහළ කළ වැකියක් අල් කුර්ආනයෙන් දෙවිඳුන් විසින්ම ඉවත් කිරීම හෝ තවත් වැකියකින් ආදේශ කිරීම මෙලෙස හැඳින්වේ. මේ පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් අප තුළ තිබිය යුතුය. කිසියම් වැකියක් අපි වෙනස්…

Continue reading

අල් කුර්ආනයේ අහ්රුෆ් (අක්ෂර ආකාර) හත හා එය පරායනය කරන කිරාත් (ගායන ක්‍රම) දහය

අල් කුර්ආනය යනු විශ්වයේ නිර්මාණකරු වන අල්ලාහ් මිනිසාගේ යහපත සඳහා අවසාන දේව පණිවුඩකරුවා වන මුහම්මද්ﷺ තුමාට අනාවරණය කළ පණිවුඩයයි. අල් කුර්ආනයේ පරිච්ඡේද 114 ක් තිබෙන අතර මේවා අවුරුදු 23ක් පුරාවට මුහම්මද්ﷺ තුමාට කොටසින් කොටස අනාවරණය වුණා. ඇතැම් වැකි මුහම්මද් ﷺ තුමා මක්කා නගරයේ සිටි අවධියේද අනෙකුත් වැකි ඔහු මදීනා නගරයේ සිටින විට මූලික වශයෙන්…

Continue reading

අල් කුර්ආනයේ කරුණු විශ්ලේෂණය කරන විද්වත් ක්‍රමවේදය

සෑම ලියකියවිල්ලක්ම, පුස්තකයක්ම අප පරිශීලනය කළ යුත්තේ එය කුමක් පවසනවාද? එය තේරුම් ගත යුත්තේ කෙසේද? යන කරුණු මතයි. අල් කුර්ආනය අප පරිශීලනය කළ යුත්තේද මේ අකායෙනුයි. අල් කුර්ආනය එහි අන්තර්ගතය ගැන පවසන්නේ කුමක්ද? ඔවුහු මෙම කුර්ආනය ගැන නොසිතන්නෝ ද? මෙය අල්ලාහ් නොවන කෙනෙකු ගෙන් පහළ වී ඇත්නම් මෙහි පරස්පරවිරෝධිතා රාශියක් ඔවුන්…

Continue reading