ඉස්ලාමයේ වැරදි සොයන්නන්ගේ වැරදි ක්‍රමවේදය

ඉස්ලාමය යනු මෙලොව තිබෙන එකම සත්‍ය ධර්මයයි. නමුත් මෙම ධර්මය පිළිනොගන්නා ඇතැමුන් ඉස්ලාමය විවිධාකාරයෙන් විවේචනය කිරීමට දැඩි ලෙස උත්සහ දරති. මේ සඳහා විවිධ ක්‍රමවේදයන් ඔවුන් අනුගමනය කරති. මෙම ක්‍රමයන් අතුරින් එකක් වන්නේ මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ වැරදි තොරතුරු සමාජගත කිරීමයි.

මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ තොරතුරක් යම් පොතක සඳහන් වූ පමණින් එම පුවත පිළිගත නොහැක. මුස්ලිම්වරුන් එලෙස පිළිගන්නේ නැත. පළමුව එම පුවත සත්‍ය පුවතක්ද යයි තහවුරු කරගත යුතු වේ. මෙලෙස තහවුරු කරගැනීම සඳහා ගොඩනැඟුණු ක්‍රමවේදය හදීස් කලාවයි. මෙම කලාව ඉතා ගැඹුරුය (මෙම කළාව පිලිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට හදීස් ගවේෂණ යන යොමුවට පිවිසෙන්න). සරලව පවසනවා නම් මුහම්මද් තුමා පිළබඳ යම් පුවතක් සත්‍ය යයි පිළිගැනීමට නම් මූලික කොන්දේසි කිහිපයක් තිබිය යුතුය. මූලික වශෙයෙන් එම පුවත සඳහා දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැලක් තිබිය යුතුය. එනම් මුහම්මද් තුමාගේ සිට එම පුවත ග්‍රන්තාරූඩ වූ මුල් ග්‍රන්ථයට පැමිණියේ කවුරුන් හරහාද යන තොරතුරු අවශ්‍ය වේ.

උදා: මුහම්මද් තුමා > පළමු දැනුම් දෙන්නා > දෙවන දැනුම් දෙන්නා > තුන්වන දැනුම් දෙන්නා >…. >  පුවත ග්‍රන්තාරූඩ වීම.

දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැලේ සඳහන් දැනුම්දෙන්නන් සත්‍යවන්තයින් විය යුතු අතර බොරුකාරයින් නොවිය යුතුය. තවද  දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැල නොකඩී තිබිය යුතුය. එනම් දැනුම්දෙන්නන් දෙදෙනෙකු අතර දැනුම්දෙන්නන් මඟහැරී නොතිබිය යුතුය. හේතුව එලෙස මඟහැරුණු පුද්ගලයා සත්යවන්තයෙක්ද බොරුකාරයෙක්ද යයි නොදැනීමය.

දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැල් සහිතව මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ පුවත් විවිධ ග්‍රන්ථ (හදීස් ග්‍රන්ථ) වල සඳහන් වේ (උදා: බුහාරි, මුස්ලිම්, තිර්මිදී…. ). මෙම තොරතුරු ගවේෂණ කර මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ සඳහන් පුවත පිළිගත හැකි පුවතක්ද නැද්ද යන්න තීරණය කරනු ලැබේ.

ඉස්ලාමය විවේචනය කරන්නන් බොහෝවිට මුහම්මද් තුමාගෙන් ලද බව තහවුරු වූ පුවත් මත පදනම් නොවී එලෙස තහවුරු නොවූ පුවත් උපුටා දක්වමින් එතුමාවද ඉස්ලාමයද විවේචනය කරන්න උත්සහ දරති. නිදසුනක් ලෙස මුහම්මද් තුමාගේ ජීවිත කතාව පිලිබඳ රචිත පැරණිතම පොතක් වන ඉබ්නු ඉෂාක්ගේ පොත හා ඉන් පසුව ලියවුණ ඉබ්නු හිශාම්ගේ පොත වැනි වැනි පොත් තම විවේචනයන් සඳහා දැඩි ලෙස උපයෝගී කර ගනිති. හදීස් ග්‍රන්ථ වලට වඩා මෙම පුස්තකයන් පැරණි වුවද මෙහි ඇති පුවත් සත්‍ය පුවත් යයි පැවසිය නොහැක. එම පුවත්වල සත්‍යතාවය තහවුරු කරගැනීමට නම් එම පුවත් සඳහා දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැල් අවශ්‍ය වේ. එසේ තිබුනේ නම් එම දැනුම්දෙන්නන් පිලිබඳ තොරතුරු ගවේෂණය කර එම එම පුවත පිළිගන්නවාද ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද යයි තීරණය කළ හැකිය. නිදසුනක් ලෙස ඉබ්නු ඉෂාක්හි ඇති තොරතුරු සඳහා දැනුම්දෙන්නන්ගේ තොරතුරු ඉබ්නු ඉෂාක්හි සඳහන් වන්නේ නැත. එබැවින් ඉබ්නු ඉෂාක්හි තොරතුරු පදනම් කරගැනීමින් මුහම්මද් තුමා පිළිබඳව විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම නිෂ්පලය. ඇතැම් විට මෙම පොත් වල ඇති ඇතැම් පුවත් එලසින්ම නිවැරදි දැනුම්දෙන්නන් හරහා හදීස් ග්‍රන්ථ වල සඳහන් වේ. ඇතැම් විට මෙහි ඇති තොරතුරු වෙනස් අයුරින් හදීස් ග්‍රන්ථ වල සඳහන් වේ. ඇතැම් විට මෙම පොතේ සඳහන් තොරතුරු හදීස් ග්‍රන්ථ වල සඳහන් වී නොමැත. මේ කාරණා නිසා ඉබ්නු ඉෂාක්, ඉබ්නු හිශාම් යන පොත් වල ඇති පුවත් පොදුවේ සත්‍ය පුවත් යයි පිළිගනු නොලැබේ.

මුහම්මද් තුමාව හා ඉස්ලාමය විවේචනය කරන විවේචකයන් කළ යුත්තේ තම විවේචන නිවැරදි මූලාශ්‍ර පදනම් කර ගනිමින් ඉදිරිපත් කිරීමයි. එනම් අල් කුර්ආනය හා  මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් බව තහවුරු වූ පුවත් මත තම විවේචනය ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පොදු ජනයා නොමඟ යැවීමේ අරමුණින් සත්‍යතාවය තහවුරු නොවූ පුවත් සමාජ ගත කිරීම සමාජයට කරන හානියකි. මෙම ක්‍රියාව නිසා අහිංසකයන් මුලා කරමින් ඉස්ලාමය පිලිබඳව, මුහම්මද් තුමා පිළිබඳව හා මුස්ලිම්වරුන් පිළිබඳව වැරදි අදහස් සමාජ ගත කරන්න උත්සහ දරති. නමුත් සත්‍ය හමුවේ මෙම උත්සහය අසාර්ථක වනු නියතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *