ඉස්ලාමයේ වැරදි සොයන්නන්ගේ වැරදි ක්‍රමවේදය

ඉස්ලාමය යනු මෙලොව තිබෙන එකම සත්‍ය ධර්මයයි. සත්‍ය ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රතික්ෂේප කරන ඇතැමුන් ඉස්ලාමය අසත්‍ය දහමක් යයි සනාත කිරීමට උත්සහ දරන අතර ඒ සඳහා නොයෙක් ආකාරයේ විවේචන හා අපහාස ඉදිරිපත් කරති. කෙසේනමුත් මෙම විවේචනයන් ඉදිරිපත් කිරීමට විවේචකයන් වැරදි ක්‍රමවේදයන් යොදා ගනිති. මෙම වැරදි ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නම් ඉස්ලාමයට එරෙහිව එල්ල වන විවේචනයන් පදනම් විරහිත බව පහසුවෙන්ම වටහා ගත හැකිය.

1. ඉස්ලාමීය මූලාශ්‍ර වල මුල් භාෂාව නොසලකා පරිවර්තන මත පදනම් වී විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

ඉස්ලාමීය ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර දෙක වන කුර්ආනයේ හා කුර්ආනයට විවරණයක් ලෙස කටයුතු කරන මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම්හි (ඔහුගේ ප්‍රකාශ, ක්‍රියා හා අනුමැතියන්) මුල් භාෂාව වනුයේ අරාබි භාෂාවයි. තවද අල් කුරානයේ හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් සඳහා ලියැවුණු ප්‍රධාන විවරණයන්ද ලියවී ඇත්තේ අරාබි භාෂාවෙනි. මෙම මූලාශ්‍ර වල පරිවර්න්තනයන්හි දෝෂ තිබිය හැකිය.

2. ඉස්ලාමීය ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර දෙක වන කුර්ආනයට හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් වලට ප්‍රමුකත්වය නොදී දිවීතීය්ක මූලාශ්‍ර වලට ප්‍රමුකත්වයක් දී විවේචනය ඉදිරිපත් කිරීම.

මුස්ලිම්වරුන් පිළිපැදිය යුත්තේ අල් කුර්ආනය හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම්ය. අල් කුර්ආනයේ හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් ගැඹුරින් තේරුම් ගැනීමට උපකාරකයක් ලෙස අල් කුර්ආනයට හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් වලට විවිධ විද්වතුන් ලබා දී ඇති විවරණ භාවිතා කිරීමේ වැරැද්දක් නැත. කෙසේනමුත් මෙම විවරණ වල දෝෂ තිබිය හැකිය. ඇතැම් විට මෙම විද්වතුන් කුර්ආනය හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් වැරදි ලෙස තේරුම් ගෙන තිබිය හැකිය. ඇතැම් විට අල් කුර්ආනයට හෝ මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් මත පදනම් නොවූ පෞද්ගලික මතද විවරණ වලට ඇතුළත් කර තිබිය හැකිය. මෙවන් අවස්තාවලදී ප්‍රමුඛත්වය දිය යුත්තේ අල් කුර්ආනයට හා මුහම්මද් ﷺ තුමාගේ ඉගැන්වීම් වලට පමණි.

3. අල් කුර්ආනය මත පමණක් පදනම් වී විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් නිසි ලෙස තේරුම් ගැනීමට නම අල් කුර්ආනය හා අල් කුර්ආනයට විවරණයක් ලෙස කටයුතු කරන මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් යන මූලාශ්‍ර දෙකම භාවිතා කළ යුතුය. අල් කුර්ආනයේ සංශිප්තව සඳහන් කරුණු සඳහා විස්තරාත්මක තොරතුරු මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් වල ඇත.

4. මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් ගැන සැලකීමේදී සත්‍යතාවය තහවුරු නොවූ පුවත් මත විවේචනය ඉදිරිපත් කිරීම.

මුහම්මද් ﷺ තුමා පිලිබඳ තොරතුරක් යම් පොතක සඳහන් වූ පමණින් එම පුවත පිළිගත නොහැක. මුස්ලිම්වරුන් එලෙස පිළිගන්නේ නැත. පළමුව එම පුවත සත්‍ය පුවතක්ද යයි තහවුරු කරගත යුතු වේ. මෙලෙස තහවුරු කරගැනීම සඳහා ගොඩනැඟුණු ක්‍රමවේදය හදීස් ගවේෂණ කලාවයි. සරලව පවසනවා නම් මුහම්මද් ﷺ තුමා පිළබඳ යම් පුවතක් සත්‍ය යයි පිළිගැනීමට නම් මූලික කොන්දේසි කිහිපයක් තිබිය යුතුය. පළමුව එම පුවත සඳහා දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැලක් තිබිය යුතුය. එනම් මුහම්මද් ﷺ තුමාගේ සිට එම පුවත ග්‍රන්තාරූඩ වූ මුල් ග්‍රන්ථයට පැමිණියේ කවුරුන් හරහාද යන තොරතුරු අවශ්‍ය වේ. දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැලේ සඳහන් දැනුම්දෙන්නන් සත්‍යවන්තයින් විය යුතු අතර බොරුකාරයින් නොවිය යුතුය. තවද  දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැල නොකඩී තිබිය යුතුය. එනම් දැනුම්දෙන්නන් දෙදෙනෙකු අතර දැනුම්දෙන්නන් මඟහැරී නොතිබිය යුතුය. හේතුව එලෙස මඟහැරුණු පුද්ගලයා සත්‍යවන්තයෙක්ද බොරුකාරයෙක්ද යයි නොදැනීමය.

මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ පුවත් විවිධ ග්‍රන්ථ (හදීස් ග්‍රන්ථ) වල සඳහන් වේ (උදා: බුහාරි, මුස්ලිම්, තිර්මිදී…. ). මෙම පුවත් වල දැනුම්දෙන්නන්ගේ දම්වැල ගවේෂණ කර මුහම්මද් තුමා පිලිබඳ සඳහන් පුවත පිළිගත හැකි පුවතක්ද නැද්ද යන්න තීරණය කරනු ලැබේ.

මුහම්මද් තුමා පිළිබඳව විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා බොහෝ විට විවේචකයන් යොදා ගන්නේ සත්‍යතාවය තහවුරු නොවූ පුවත්ය. මූලික වශයෙන් ඉබ්නු ඉෂාක්, තබරි, ඉබ්නු සාද් යන පොත් තම විවේචන සඳහා යොදා ගනිති. නමුත් මෙම පොත් වල බහුල වශයෙන් ඇත්තේ සත්‍යතාවය තහවුරු කළ නොහැකි පුවත්ය.

5. මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීමක සංශිප්ත පුවතක් මත විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීමක් සඳහන් පුවතක් සැලකීමේදී එම පුවත විවිධ දැනුම්දෙන්නන් හරහා ඇතැම් විට සංශිප්තවද තවත් විටක විස්තරාත්මකවද දැනුම් දී ඇත. මෙවන් පුවතක සංශිප්ත දැනුම්දීම තුළින් පුවතේ පූර්ණ ස්වරූපය දැක ගත නොහැකි අතර එම පුවත විස්තරාත්මකව සඳහන් දැනුම් දීම් සැලකිය යුතු වේ.

6. අල් කුර්ආනය පිලිබඳව අධ්‍යයනය කරන ශාස්ත්‍රීය ක්‍රමවේදය නොසලකා විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

අල් කුර්ආනය පිලිබඳ අධ්‍යයනය උලූමුල් කුර්ආන් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම අධ්‍යයනට තුළින් අල් කුර්ආනය පිලිබඳ විවිධ ක්ෂේස්ත්‍ර (ඉතිහාසය, අත් පිටපත්, කිරාත්, අහෝසි වූ වැකි, යනාදිය)  දෙස අවධානය යොමු වේ. මේ ක්ෂේස්ත්‍ර පිලිබඳ ශාස්ත්‍රීය දැනුමක් නොමැතිව අල් කුර්ආනය පිළිබඳව ගැඹුරු දැනුමක් ලබා ගත නොහැක.

7. යම් විෂයකට අදාළ සියලු කුර්ආන් වැකි හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් නොසලකා විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම

යම් විෂයකට අදාළ කරුණු අල් කුර්ආනයේ හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් අතර විසිර තිබේ. එබැවින් එම විෂය පිලිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා මේ සියලු කරුණු සලකා බැලිය යුතු වන අතර එසේ නොවන විට එම විෂය පිලිබඳ පූර්ණ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැත.

8. අල් කුර්ආනයේ වැකියක් එහි පද සන්ධර්භයෙන් හුදකලා කර විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

කුර්ආන් වැකියක අර්ථය වටහා ගැනීමට එහි පද සන්ධර්භය උපකාර වේ. එනම් එම වැකියට පෙර තිබෙන වැකි හා පසු තිබෙන වැකි අවශ්‍ය වේ. නමුත් මෙම සන්ධර්භයෙන් වැකියක් හුදකලා කර උපුටා දැක්වීමෙන් එම වැකියේ සැබෑ අර්ථය විකෘති විය හැකිය.

9. අරාබි පදයකට තිබිය හැකි බහුවිධ අර්ථ නොසලකා හැර විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම

යම් අරාබි පදයකට භාෂාමය වශයෙන් විවිධ අර්ථ තිබිය හැකිය. මෙම පදයට ලබා දෙන්නේ කුමන අර්ථයද යන්න සන්ධර්භය අනුව වෙනස් වේ. නමුත් සෑම අවස්ථාවකදීම එම පදයට එකම අර්ථය දීමෙන් විකෘති අදහස් ඉදිරිපත් වේ. ඇතැම් විට විවේචකයන් තම විවේචනයට උපකාර වන අර්ථය අරාබි පදවලට ලබා දේ. නමුත් එම පදයට අදාළ වෙනත් අර්ථයකින් එම විවේචනය අහෝසි වී යයි.

10. මුස්ලිම්වරුන්ගේ ක්‍රියාවන් පදනම් කර ගනිමින් විවේචන ඉදිරපත් කිරීම

මුස්ලිම්වරයා යනු වැරදි වලින් තොර පුද්ගලයෙකු නොව වැරදි වලින් මිදී ජීවත් වීමට තැත් කරන පුද්ගලයෙකි. මුස්ලිම්වරයෙකු අතින් සිදු වන වැරැද්දක් මත ඉස්ලාම් ධර්මය විවේචනය කිරීම පදනම් විරහිතය.

11. විවේචන ඉදිරිපත් කිරීමේදී දෙබඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීම.

ඉස්ලාමය පිලිබඳ විවේචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී යොදා ගැනෙන චින්තන ක්‍රමය තම ධර්ම ග්‍රන්ථය සමඟ උරගා බැලීමේදී තම ධර්මයට එරෙහිව එම විවේචනය වලංගු වුවද එය නොසලකා ඉස්ලාමය පමණක් විවේචනය කිරීම

12. වැරදි තර්ක මත විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම

තර්ක කිරීමේදී වැරදි තර්ක පිලිබඳ දැනීමක් අවශ්‍ය වේ. ඉස්ලාමය පිලිබඳ ඉදිරිපත් වන ඇතැම් විවේචන වැරදි තර්ක මත පදනම් වූ ඒවාය.

13. අල් කුර්ආනයේ හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් වල සඳහන් උපමාවන් වලට වැරදි අර්ථකතන ලබා දෙමින් විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

ඕනෑම භාෂාවක උපමාවන් යොදා ගැනේ. මෙම උපමා වචනාර්ථයෙන් තේරුම් ගන්නේ නැත. මෙලෙසම අල් කුර්ආනයේ හා මුහම්මද් තුමාගේ ඉගැන්වීම් වල සඳහන් උපමා වචනාර්ථයෙන් තේරුම් ගැනීම හෝ ස්ව අර්ථකතන ලබා දීම නිවැරදි ක්‍රමයක් නොවේ.

14. මුහම්මද් තුමා ධර්ම දේශනා කළ කාළයේ අරාබිකරයේ තිබුණු ඇතැම් සම්ප්‍රදායන් ඉස්ලාමය තුළින් සංශෝදනය වූ අකාරණය නොසලකා විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

මුහම්මද් තුමාගේ ධර්මය ප්‍රථමව ශ්‍රවණය කළේ අරාබිවරුන්ය. මෙම අරාබිවරුන් සතුව විවිධ පල පුරුදු සම්ප්‍රදායන් තිබුණි. මෙම සම්ප්‍රදායන් වල ඇතැම් නිවැරදි කිරීම් ඉස්ලාම් ධර්මය තුළින් සිදු විය. මෙම නිවැරදි කිරීම් සිදු වූයේ එකවරම නොව ක්‍රමක්ක්‍රමයෙනි. එබැවින් ධර්මය තුළින් නිවැරදි වන තෙක් එම සම්ප්‍රදායන් එම ජනයා අනුගමනය කළහ. එබැවින් ධර්මය පූර්ණ වීමට ප්‍රථමව ජනයා සතුව තිබුණු ඇතැම් සම්ප්‍රදායන් මත ඉස්ලාම් ධර්මය විවේචනය කිරීම නිවැරදි නොවේ.

15. විවේචන සඳහා ශාස්ත්‍රීය ප්‍රවේශයක් නොගෙන අපහාස්තමක ලෙස විවේචන ඉදිරිපත් කිරීම.

ධර්ම විවේචනය හා අපහාසය යන්න දෙකකි. බුද්ධිමත් මිනිසා කළ යුත්තේ ධර්ම විවේචනයක් මිස අපහාසයක් නොවේ. අපහාසය නිසා දෙපිරිස අතර වෛරය ඇතිවනවා මිස ධර්ම කරුණු පිලිබඳ නිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැත.

ඉහත සඳහන් වැරදි ක්‍රමයන් භාවිතා කරමින් ඉස්ලාමය පිලිබඳව, මුහම්මද් තුමා පිළිබඳව හා මුස්ලිම්වරුන් පිළිබඳව වැරදි අදහස් සමාජ ගත කිරීම සමාජයට කරන විශාල හානියකි. මෙම විවේචකයන් ඉස්ලාමය විවේචනය කරන්න කෙතරම් උත්සහ දැරුවද  සත්‍ය හමුවේ මෙම උත්සහයන් සියල්ල අසාර්ථක වනු නියතය.

ඉස්ලාමය වෙතට කැඳවනු ලබද්දී අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍යය ප්‍රබන්ධ කරන්නාට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද? අපරාධ කරන පිරිසට අල්ලාහ් යහ මග පෙන්න්නේ නැත. අල්ලාහ්ගේ ආලෝකය තම මුවින් පිඹ නිවන්නට ඔවුහු සිතති. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පිළිකුල් කළත් අල්ලාහ් තම ආලෝකය සම්පූර්ණ කරන්නා ය. සමානයන් කල්පනය කරන අය පිළිකුල් කළත් සියලූ ධර්මයන්ට වඩා අභිභවනය කරවනු පිණිස යහ මග සමඟ ද සත්‍ය ධර්මය සමඟ ද තම දූතයා එව්වේ ඔහු ම ය. [අල් කුර්ආනය 61:7-9]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *